Menu
Forrige artikel

Bogstakken, uge 51, 2018

Kategori: Bøger
Visninger: 4052

 

Erik Housted: Skanser. Befæstningsanlæg Sønderborg-Dybbøl fra 1657 til i dag. Red.: Carsten Porskrog Rasmussen. Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. 204 sider. 198 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Morten Larsen: Danmarks middelalderlige tiggerklostre. Franciskanernes og dominikanernes bygningskultur. Vendsyssel Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab.

Museum Østjylland Årbog 2018. 216 sider. Red.: Jørgen Smidt-Jensen (Bl.a. artikler om Nordvesteuropas ældste vejanlæg, en arkitekt i Randers, kollektivbevægelsen på Djursland m.fl.)

Mogens Nørgaard Olesen og Angela Guski (red.): Ud med dannelsen - 50 år efter 1968. Historia. 275 sider. 249,95 kr.

Peer Petersen: Sønderjyder i tysk tjeneste. Hellevad Sogns døde. Verdenskrigen 1914-1918. Forlaget Skribenten. 108 sider. 99,95 kr.

Stig T. Rasmussen: Klassisk arabisk litteratur i oversættelse til dansk. En litteraturhistorisk vejvisende antologi. Forlaget Orbis. 336 sider. 300 kr.

Bente Springborg: Memento mori. Kirker, kirkegård og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806. Aalborgbogen 2018. Udgivet af Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Historiske Museum. 116 sider. 159 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Jens Ulriksen: Vester Egesborg. En anløbs- og togtsamlingsplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid på Sydsjælland. Aarhus Universitetsforlag. 2 bind, 655 sider. 599,95 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken, uge 26, 2021
Bogstakken, uge 43, 2020
Bogstakken, uge 44, 2018