Menu
Forrige artikel

Danske lamper

Kategori: Bøger
Visninger: 399

 

Af Kresten Søe

En bred historisk fortælling om belysningens historie fra 1920 og op

Da elektriciteten for omkring 100 år siden revolutionerede belysningen i de danske hjem, skete dette som en glidende overgang fra de tidligere belysningskilder frem til kulminationen sidst i 1800-tallet. Med glødepærens opfindelse gik det stærkt. I 1920 havde halv­delen af de danske hjem fået elektricitet.  Først i byerne hos de velstillede borgere og i løbet af de følgende par årtier i mindre provinsbyer og på landet.

Det indbydende gennemillustrerede værk starter historien om lys og lamper i tiden, da mennesket tog ilden i brug for at sprede nattemørket og dermed udvidede døgnets aktive timer ved hjælp af bål, fakler, lyspinde og vokslys. Senere kom så yderligere forskellige levende lys i brug i form af lamper med fx tran og olie. Adgangen til petroleum gav udviklingen et ryk, mens gaslys kun skabte et kortere intermezzo, inden elektricitet, glødepærer og - i de sidste par årtier - også LED gik sin allesteds værende sejrsgang.

Lyset understøtter i samspil med designets skønhed begrebet hygge

Et vigtigt element i lampedesignet er forbundet med begrebet hygge. Hjemmets lamper stod i og med deres design nemlig ikke bare som en forlængelse og genetablering af dagslyset i stuerne. Nej, for kunstlysets tilstedeværelse fra bålet til LED teknologien, gav nemlig i udstrakt grad rum for samvær, fordybelse og andre hjemlige sysler, der var centreret om genopladning efter dagens dont. Herved kom begrebet hygge i spil på vore breddegrader, hvor 80-90 % af døgnet faktisk tilbringes indendørs.

Gennem bogens 100 fortællinger på dobbeltopslag spiller lampernes visuelle skønhed og deres designere hovedrollen, og lader disse komme til orde gennem forskelligt design fra funktionalisme til med stadige skiftende overvejelser om samspillet mellem lys, design, teknologi i samarbejdet med pro­duktionsleddet.

Værket er gennemillustreret med både historiske s/h fotos og nye helsides optagelser i farve. Bogen foreligger på både dansk og engelsk og er her i 2. udgave på nær et mindre format et stort set identisk genoptryk af første udgave fra 2019. Aktuelt indgår den fra forlaget nu sammen med fx ”Den danske stol: en international affære” (se anmeldelsen på historie-online her) i en serie benævnt ”Kompakte Klassikere”.

100 års udvikling skildres gennem 100 opslag med designere og lamper

Malene Lytken er design- og belysningshistoriker og indleder bogen med et forord og 20 sider med en fin og illustrativ gennemgang af kunstlysets oprindelse og udvikling, der yderligere indfører læseren grundlæggende i forskellige former for lys med farver, vinkler og teorier bag designet bag de forskellige udformninger på området. Herefter møder læseren bogens primære del, som er en kronologisk gennem  100 dobbeltopslag med design og designere via en række lamper i forskellige udformninger og eksempler, som beskriver udvikling fra 1920 til i vore dage.

I de 100 opslag præsenteres designeren, lamperne og deres eventuelle andre udformninger sammen med de anvendte materiale- og farvevalg. Opslagene er gennemgående opdelt i et koncept, hvor den højre side er helliget et stort atmosfæremættet farvefoto med lamperne placeret i indbydende brugsscenarier, mens den venstre side fortæller om designeren, dennes baggrund, årstal, karakteristiske detaljer, materialer og tilblivelsesbaggrund. Alt sammen tilrettelagte så de mange opslag tilsammen udfolder hvert sit enkeltudsnit af design- og belysningshistorien i form af en perlerække, der i forening udgør en samlet dansk designhistorie i perioden.
Bogens afsluttes med registrer og over 30 siders noter med fine detailoplysninger.

Et af bogen 100 dobbeltopslag med lamper og lampedesignere:  Philip Bro Ludvigsens design ”UnderCover” taler med sine muntre farver såvel for poesie, det bløde lys som den berømmede danske hygge. (Foto Le Klint)

Når man siger lampedesign, kommer man ikke uden om PH

Når man beskæftiger sig med lamper, design og belysning, så rager den danske banebrydende lys og designergigant Poul Henningsen uundgåelig op over alt og alle.
Ikke færre end otte af bogens 100 opslag er således relateret til Poul Henningsen, der nok næsten er mere kendt af alle som PH.

PH er det store navn inden for ikke bare belysningsområdet men også den danske gigant inden for funktionalistisk lampedesign, hvor han også mere end nogen anden blev indbegrebet af Dansk Design på området. Som sådan møder læseren ham allerede i bogens indledning. På samme måde omhandler også de første tre af bogens mange opslag PHs revolutionerende design og forståelse for lysets funktion.
Her er hans design med de mange forskellige skærme, der hver især både tjente til at styre lysets vinkler og afgrænse pærens blændende lys kendt af alle.

PH får altså sit. Men også en række andre designere: Arne Jacobsen, Tage Klint, Hans J. Wegener, Jørn Utzon, Øivind Slaatto, Piet Hein og Finn Juhl m. fl. tegner sig for omtale i et eller flere af bogens opslag.

Konklusion: en lækker og informativ bog med en bred målgruppe

Malene Lytkens indbydende bog fremtræder både veldisponeret, fængende, informativ og let tilgængelig, samtidigt med at de mange opslag foruden at være en fryd for øjet udgør en veldoseret kombination af tekst og smukke farvefotos, der til fulde formår at vise skønheden i det forskelligartede design.
 
Værket er den første samlede fortælling om dansk lampedesigns internationale succes og kan som sådan -  også for den mere almene læser - udgøre en fin bred introduktion til dette vigtige element i Danish Design, hvor man længe har savnet et mere bredt alment dækkende værk om lampernes særlige designhistorie udover de mange eksisterende udgivelser om PH.

[Historie-online.dk, den 1. maj 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Forfatterkommentar til anmeldelse
Brendekilde - liv og værk
Havebyen