Menu
Forrige artikel

Den Gamle By 2016

Kategori: Bøger
Visninger: 4996

Af Anders Ellegaard

Femhundredeogfemtentusindeseks-hundredeogsyvogtres – eller på matematisk: 515.667 - besøgende var resultatet for Den Gamle By i Aarhus i 2016. Den halve million besøgende er et mål og en milepæl for mange museer.

For en besøgende, som har set Den Gamle By siden starten af 1960´erne, har det været spændende at følge udviklingen af museet fra dengang til nu. I 1960 var museet et stille sted med gamle lukkede huse, som kun blev åbnet ved særlige lejligheder. Et sted som man enten gik tur i eller skød genvej igennem. Det var ikke uden protester, at byen blev indhegnet, og man skulle til at betale entré for at komme ind. Men besøgstallet for 2016 beviser, at der i sin tid blev tænkt store og rigtige tanker. Museet viser nu både fortids- og samtidshistorie. Den Gamle By er blevet en publikumssucces.

Hvert år udkommer byens årbog med ”resultatopgørelse” for det forgangne år. Bogen indeholder dels afsnit, som beskriver aktiviteterne og nogle af museets fakta, dels nogle artikler om forskellige emner.

Det første kapitel har overskriften ”Museumspris for fornyelse”. I maj fik Den Gamle By ved direktør Thomas Bloch Ravn overrakt Luigi Micheletti Award´en. En pris som uddeles én gang årligt til museer, der arbejder med samtidshistorie. Prisen er uddelt siden 1995, og det er første gang, at et dansk museum får den. Uddelingen skete på øen Lesbos, og der var 21 nominerede museer.

Afsnittet har følgende seks underafsnit: Museumsbegrebet under forandring. Mere end genstande. Immateriel kulturarv. Multi-voice og social indsats og Et inkluderende museum. Titlerne alene er næsten nok for den besøgende, som har fulgt udviklingen i Den Gamle By, til at ane, hvad indholdet er, og hvorfor museet har fået prisen.

Det andet kapitel har overskiften ”Årets gang og planer for fremtiden”. Kapitlet kunne også

kaldes museumsdirektørens fremlæggelse af ”årsberetningen”. Der er i alt 28 underafsnit over 24 sider om besøgstal, statstilskud eller ej, hædersbevisninger, særudstillinger, nye permanente udstillinger, opdateringer af bestående udstillinger, julen, forskning, udgivelser (Danmarks byer i middelalderen), hjemmeside, markedsføring, logo-varer og Aarhus souvenirs, TV-udsendelser, udveksling og samarbejde, vedligeholdelse. Specielt omtales Den Gamle Bys rolle i Aarhus som kulturhovedstad i dette år og de to nye udstillinger Smykkeskrinet og Aarhus Fortæller.

Også ”Julens bankende hjerte” skal nævnes. Juletilbudet er i de to sidste år bragt i fokus med forøget indsats både ude og inde i flere af kvarterene i byen. Især udviklingen fra en weekendforeteelse til flere dage om ugen har givet gode resultater.

Et tilbagevendende punkt er fredningssagen og den nye indgang fra Cereskrydset – må den sag finde sin slutning i år! Ikke alle punkter er nævnt her, men læs selv og bliv forpustet.

Den første specialartikel omhandler etableringen af ”Red Barnets Børnehave Rosenvang”. Børnehaven er fra omkring 1970 og er indrettet i 70´er kvarteret. På første sal! Der er både indretning, legetøj, pædagogik, mad, hygiejne og personaleforhold at se.

Den anden specialartikel er ”Fantasifulde, farverige og fandenivoldske Christianias plakater i 45 år”. Her omtales Christianias start på Bådsmandsstrædes Kaserne i 1971 og Fristadens historie indtil i dag. De mange tusinde plakater fra Christiania beskrives som både et middel til selvforståelse og som et våben mod omverdenen. Artiklen kommer efter særudstillingen i Den Gamle By, hvor et udsnit af plakaterne blev vist.

Den tredje specialartikel er ”Et somalisk hjem i Danmark”. Her kan man tale om samtidshistorie og kulturudveksling. Seks somaliske kvinder står bag indretningen af en typisk somalisk indretning af en lejlighed, som den kunne se ud i Gellerupparken eller Toveshøj. Lejligheden er indrettet til en enlig mor med tre piger og en dreng.

Den fjerde specialartikel er ”En livsforlængende kur til Apoteket”. Apoteket i Vestergade er fra 1571. Det stod foran en restaurering af tag, mur- og bindingsværk, vinduer og beslag. Artiklen beskriver, hvordan materialerne i et bindingsværkshus bevæger sig og arbejder, og hvilke særlige hensyn der derfor skal tages til materialer og håndværksmæssige teknikker. Træ og mursten af tegl bevæger sig forskelligt i skiftende klimaer. Det er overraskende for anmelderen, at træ er mere holdbart end mursten. Det anføres nemlig, at alle mursten i huset er udskiftet siden 1571, medens hovedparten af træet er intakt! Valg af materialer - herunder maling og mønje - skal helst både være som ved husets opførelse og overholde nutidens (miljø)krav.

Et særligt afsnit handler om farvningen af bindingsværkets træ. Farvekonservatoren har i Aalborg fundet farveprøver på de originale dørstolper fra huset. (Stolperne i Den Gamle By er kopier!). Træet er nu malet med en mørkebrun bundfarve, og med en tilklippet bred pensel har maleren kunnet male langsgående sorte letbølgede striber, så det på afstand ser ud, som om det er en mørk ædel træsort.

Den femte specialartikel er ”En vikingeplankevej genskabt til Aarhus Fortæller”. Ved indgangen til den kommende permanente udstilling om Aarhus´ historie skal de besøgende fra april i år træde ind over en plankevej, som dén der blev fundet af arkæologerne under udgravningen af Søndervold i Aarhus - på hjørnet af Sct. Clemensstræde og Bispetorv. Kapitlet fortæller om problemerne med at finde retvoksede egestammer, om spejlkløvningen af dem og om, hvordan brædderne blev tilrettet med kopier af fundne økser fra vikingetiden: skarøkse og bredbil. Af tidsmæssige årsager blev plankerne både lufttørret og tvangstørret til en fugtighed, der kan bruges indendørs.

De to foran omtalte afsnit af bogen tydeliggør, hvor vigtigt det er at bevare de gamle håndværk, og hvor vigtigt det er, at der uddannes nye håndværkere, som kender de gamle teknikker.

Den sjette specialartikel er ”Smykkeskrinet”, som fortæller om en ny permanent udstilling af danske smykker fra det 20. århundrede. Museet købte samlingen af et tysk ægtepar, som ønskede deres samling på knap 1000 smykker bevaret i Danmark. Købet blev finansieret af en fondsdonation, som også gav mulighed for udarbejdelse af et katalog og skabelse af det underjordiske museum, Smykkeskrinet. Udstillingen vil omfatte 510 smykker. Samlingen viser både nationale og internationale strømninger i smykkekunsten. Fra Danmark kan skønvirkestilen fra den spæde begyndelse ses.

Den syvende og sidste specialartikel er ”Motoriserede køretøjer i Den Gamle By”. Her omtales biler, motorcykler og knallerter. Fra august i år vil der i 70´er kvarteret åbne en bilforhandler med værksted. I dette kvarter er der nu udstillet en VW Type 1 1303 S fra 1973. Den pryder også forsiden af årbogen. I 1920´erne var Ford T den mest almindelige bil. I 70´erne var det folkevognsboblen. De kendte knallerter Skylon og Kreisler er også erhvervet til museet.

I årsberetningen fra Dansk Center for Byhistorie fortæller lederen Mikkel Thelle om udgivelse af bogen ”Danmarks byer i middelalderen”, og om samarbejder og internationale konferencer. Der arbejdes med velfærdsbyers opståen, Aarhus´ modernisering og gæstearbejdere, som ikke tog hjem igen. Et særligt arbejde handler om urenheder (fækalier) og deres historie gennem tiden.

Det sidste afsnit i bogen handler først om tal og fakta. Regnskab for 2015, besøgstal, offentlig støtte og sponsorer, donationer, besøg, konferencer og studieture, forskning og publikationer, hverv og bestyrelsen.

Et særligt afsnit er her om personalet på museet. Det vil føre for vidt her at omtale alle de nævnte medarbejdere. Til slut omtales de ca. 250 frivillige, som arbejder på museet i mange forskellige funktioner. Personaleafsnittet fylder fem sider. Det samme antal sider, som sponsorerne fylder allersidst i bogen.

Bogen er illustreret med gode fotografier og billeder, som er relevante for de enkelte afsnit. Billedteksterne er trykt med en ret svag grå farve, som kræver gode øjne og godt lys at læse. I hvert fald for ældre anmeldere.

Den Gamle Bys årbog 2016 giver et billede af et moderne museum, dets mange aktiviteter og omdefineringen af museumsbegrebet. Og lyst til at besøge museet igen og igen i alle dets gamle og nye tidsaldre.

Siden er oprettet 11. januar 2017.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ny dansk museologi
Tings Tale 06
Genstandsfortællinger