Menu
Forrige artikel

Slaveriets historie

Kategori: Bøger
Visninger: 13723

Af Ester Monrad

Ordet slaveri henleder sandsynligvis manges tanker på de amerikanske og vestindiske bomulds- og sukkerplantager, trekantshandel, Den amerikanske borgerkrig, og måske i dette 100 år for salget af de tre tidligere danske besiddelser i Vestindien også St. Croix, St. Thomas og St. John. Dette er mørke kapitler i de involverede europæiske landes – inkl. Danmarks – historie. Tager man fat på den svenske professor Dick Harrisons værk ”Slaveriets historie”, der er en sammenskrivning af hans trebindsværk ”Slaveri – en världshistoria om ofrihet” udgivet 2006-2008, får man da også et indgående indblik i trekantshandelen med alt, hvad den indebar for europæerne og for de afrikanske slavehandlere, men i særdeleshed for slaverne. Og der er tale om grum læsning, der kan give de fleste europæere en dårlig smag i munden. Men det viser sig hurtigt, at vi ikke er de eneste, der skal have en dårlig smag i munden, for Harrisons værk fortæller som lovet hele slaveriets historie, der altså er meget mere og andet end blot trekantshandel. Vi kommer således verden rundt, før som nu, og får afsøgt alle kroge, hvor slaveri i større eller mindre grad har eksisteret, eksisterer, har haft og har betydning.

Efter en definition af begrebet slaveri tager bogen os således med tilbage til Rom og Athen, middelalderens Europa, den islamiske verden og Afrika og giver her et historisk indblik i slaveriet disse steder frem til netop trekantshandelen, der naturligvis bliver behandlet indgående. Dette inkluderer en grundig gennemgang af såvel europæernes som afrikanernes rolle i slavehandelen før, under og efter slaveriet. Afslutningsvis sammenfattes det, hvordan slaveriet er afviklet eller forsøgt afviklet rundt omkring i verden, og der gives en status (og en opsang) angående slaveri i dag, hvilket desværre ikke er opmuntrende læsning, da slaveriet i dag er flyttet fra bomuldsmarkerne til bordeller og i børnehøjde. Et gennemgående element, der tages op i mange og forskellige sammenhænge, er de interessante spørgsmål om, hvad slaveri er, hvad der har været og er drivkraften, hvordan og hvorfor det blev forsøgt afviklet, hvorfor det i mange sammenhænge lykkedes, samt hvorfor det stadig eksisterer den dag i dag, blot i andre sammenhænge end før.

Bogen afslører bl.a., hvor forskelligartet slaveriet har været, og hvordan årsagerne til, såvel som oplevelsen af at være slave, har varieret. Det berettes fx, hvordan nogle ufrie har levet et slaveliv som vi forestiller os det, med fattigdom, ufrihed, fysisk afstraffelse, hårdt fysisk arbejde, og et menneskesyn så anderledes end nutidens, at man gang på gang undres, mens andre ufrie har levet et tilfredsstillende liv med velstand og indflydelse, til trods for manglende frihed. Alt dette afhang af geografi, konflikt og den historiske tid og kontekst, og bogen har således et stort spænd geografisk såvel som historisk. Denne spredning til trods berettes der med en imponerende grundighed, uanset hvor og hvornår vi er henne. Udover dette er bogen yderst velskrevet, så det tunge emne og grundigheden til trods er læsningen overvejende let og flydende.

Der er således tale om et værk, der giver det store billede og alligevel går i detaljer uden at man mister overblikket. Det svimlende antal slaver, der nævnes i mange forskellige sammenhænge, forekommer næsten uvirkeligt, og man tager sig selv i at tænke, hvordan dette kan have været (og ifølge Harrison stadig er) skæbnen for millioner og atter millioner af mennesker. Harrison formår dog at gøre historien om de mange og de enkelte vedkommende, bl.a. ved at lade enkelthistorierne træde frem en gang imellem. Således kommer man omkring velkendte historier om bl.a. slaveoprøreren Spartacus, mamlukkerne - slavesoldaterne der i 1200-tallet skabte et helt og magtfuldt rige, og Solomon Northups skæbne, kendt fra Hollywoodfilmen ”12 Years a Slave”. Men andre og mindre velkendte historier gør mindst ligeså stort indtryk, som fx historien om den afrikanske kvinde Fenda Lawrence, der blev rig af slavehandel og som enke valgte at rejse til Amerika, hvor hun levede et liv i velstand. Kontrasten mellem denne sorte kvindes rejse på 1. klasses over Atlanten og slavernes tilsvarende i bunden af slavehandlernes skibe gør indtryk og afslører nogle ukendte men også absurde elementer af slaveriet. Det samme gør historien om Swema, der som levende slave ikke var mere værd end en død slave og derfor blev begravet levende – men reddet af en forbipasserende, så hun senere kunne fortælle sin historie.

Enkelthistorierne såvel som den brede historie gør altså indtryk, og da slaveriet har været udbredt i store dele af verden i årtusinder kommer man således omkring mange og forskelligartede lande og konflikter, hvilket i sig selv er interessant læsning. 

Har du mod på at komme verden rundt med dette grumme emne i førersædet, er det bare at gå i gang, slaveri var og er i den grad meget og andet end trekantshandel, og det formår Harrison at videregive på en yderst læsevenlig måde. Så har man stadig julegavebøger, der ligger og venter på at blive byttet kan jeg kun anbefale, at man går ned og får fingrene i dette værk.

Anmeldsen er oprettet 03/02 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Rejsen mod Europa
Fra overmenneske til UNESCO-menneske
Hvad er populisme?