Menu
Forrige artikel

Forfatterkommentar til anmeldelse

Kategori: Bøger
Visninger: 7624

30. maj 2017

Til Dansk Historisk Fællesråd

Min nyligt udkomne bog, Byens hjerte, er blevet anmeldt af Kirsten Lindberg. Hun er, som det anføres, både arkitekt m.a.a. og dr. phil, og hun er også forfatter til 6-binds disputatsen Sirenernes Stad, og man kunne derfor forvente et vist niveau i hendes anmeldelse. Hun har imidlertid valgt at være repræsentant for det, hun kalder ”som folk er flest”, og det har ikke været en heldig disposition.

For det første lægger hun ud med at kritisere min endnu ikke udkomne Zoom København uden at ane, hvordan jeg her vil behandle spørgsmålet om forholdet mellem Absalon og Københavns grundlæggelse.

For det andet ærgrer hun sig over, at jeg ikke bringer den danske byhistoriske forskning videre, bl.a. ved at inddrage københavnske pladser, men jeg har nu engang valgt at fokusere på pladsens internationale historie for i en senere bog at skildre de københavnske pladsers historie.

For det tredje indrømmer hun, at ”det er måske en forkert forventning at læse bogen med”, men undlader alligevel ganske at læse bogen på dens egne præmisser – som ikke mindst handler om samspillet mellem pladsen som fysisk rum og pladsen som mentalt rum.

For det fjerde påstår hun, at det for ”en almindelig dansk læser” er svært at finde de litterære kilder, som inddrages i denne bog, da de er udenlandske: Til det kan siges, at de fleste af de ”udenlandsker værker” findes i oversættelse, og at i de tilfælde, hvor der ikke findes en dansk oversættelse, bringes citaterne i oversættelse. Og i øvrigt: mon det virkelig er så svært for den almindelige danske læser at forholde sig til Aristofanes, Dante, Dickens, Döblin, Delillo, Al-Aswany…

For det femte undlader hun at forholde sig til de litterære værkers værdi som kilder til pladsernes historie. Men nøjes med at tælle op: ”et utal - henved 400 - næsten udelukkende udenlandske værker”.

For det sjette undrer hun sig over, at der ikke er brugt ikke-litterære kilder, og at bogen derfor kun afspejler ”litteraturvidenskabsmanden”s interesse. Men det er jo ikke sandt: Arkitekter og arkitekturskribenter er blandt hovedpersonerne i denne bog: Vitruvius, Alberti, Palladio, K.F.Schinkel, Camillo Sitte, Adolf Loos, Otto Wagner, Le Corbusier, Charles Moore, Ricardo Bofill  m.fl.

For det syvende efterlyser hun af hensyn til den "almindelige læser" forklaring af svære ord som shopping mall: Jamen, den gives i kapitlet om - shopping malls, s. 211ff.

Endelig undrer hun sig over, at bogen er disponeret i dele, ikke i kapitler. Hvis hun havde ulejliget sig med at se indholdsfortegnelsen, ville hun kunne se, at hver del er delt op i mellem 3 og 5 emner. Jeg er sikker på, at ”den almindelige læser”, som kan læse indenad, vil forstå, at kapitlerne findes på dette niveau.

A propos ”den almindelige læser” udmærker denne sig ved at være netop: læser. Kirsten Lindberg indrømmer imidlertid, at have droppet læsningen til fordel for at kigge på bogens billeder. Det står hende selvfølgelig frit for. Men vil Dansk Historisk Fællesråd stå inde for en så ringe anmeldelsespraksis?

Med venlig hilsen

Martin Zerlang

Se Kirsten Lindbergs anmeldelse her

Historie-online. dk, den 31. maj 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Halvmåne og hagekors
De nazistiske koncentrationslejre
Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab