Menu
Forrige artikel

Revolutionens skygger

Kategori: Bøger
Visninger: 7773

Af Lars Kjær, mag.art. Arkivar, Køge Byhistoriske Arkiv.

Ulrik Langen har skrevet en bog om Revolutionens skygger. Om de mennesker der som emigranter kom til København for en kortere eller længere periode og forsøgte at skabe sig en tilværelse.

Det er mennesker, som forlod Frankrig i revolutionens kølvand og nødtvungent opholdt sig i København. Sigtet er primært politisk snarere end socialhistorisk, og det er derfor også en bog om revolutionens tilhængere og modstandere i København, om de diplomatiske forviklinger med de officielle franske repræsentanter i Danmark osv.

Emigranternes skæbne og tilværelse er nu blevet afdækket gennem en omhyggelig gennemgang af et stort materiale. Bogen er skrevet ud fra materiale fra Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland, Stadsarkivet i Kbh., det Kongelige Bibliotek, Kunstakademiets bibliotek, Videnskabernes Selskabs arkiv, Skt. Ansgar Kirke, Kbh., Arkivet på Frederiksdal, Archives Nationales, Paris, og Archives du Ministère des affaires éntrangèrs, Paris. I dette materiale er det særligt retslige kilder, der er fremtrædende.

Bogen indeholder ikke de store forkromede overvejelser om teorier og metode; det nærmeste, man kommer en afklaring af det, er side 15: ”En skildring af emigranternes tilværelse kan derfor ikke adskilles fra en beskrivelse af det politiske klima og modsætninger, der herskede i København og til dels var en konsekvens af den franske revolution”. Jeg vil ikke kalde det for en svaghed, for det fungerer udmærket som rettesnor, og bogen er veldisponeret og velkomponeret. Den har et rigeligt ”personalhistorisk” præg som følge af sigtet om at afdække en række personskæbner, hvilket dog opvejes af den fundamentalt spændende fortælling.

Bogen rummer alt, hvad den skal: Et stort noteapparat, som dog irriterende nok er placeret bagerst i bogen, en kilde- og litteraturfortegnelse, en praktisk navneliste over de fundne emigranter samt et navneregister. Omslaget er smukt og bogen indbundet og lydefri. Der er altså ikke meget at komme efter hos os mavesure anmeldere her.

Forfatteren har skrevet en meget læseværdig bog, der først og fremmest er funderet på et meget grundigt og beundringsværdigt benarbejde i arkiverne. Bogen behandler det evigt aktuelle emne emigration og integration og giver derfor samtidig et meget godt indblik i livet i København på revolutionens tid. Netværkssamfundet, et andet dagsaktuelt emne, er absolut ikke en ny foreteelse, som det ofte antages i forbindelse med fremkomsten af nye informationsteknologier.

Det minder denne bog os (også) om, og den skal derfor have mine varmeste anbefalinger med på vejen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hertuger
Borgerskab og fællesskab
Dragør i 1700-tallet - et maritimt bysamfund