Menu
Forrige artikel

Digitalisering af telefonbøger

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 614

 

ENIGMA, Museum for post, tele og kommunikation, og Danskernes Historie Online har indgået en omfattende aftale om retro-digitalisering af landets telefonbøger, der befinder sig hos ENIGMA. Hermed bliver en afgørende kilde til dansk personalhistorie tilgængelig online.

I mange år har online-adgang til vejvisere og telefonbøger været sporadisk og usystematisk, og det har gjort det vanskeligt for historikere, slægtsforskere og andre at finde personers bopæle gennem denne type kilder. Dette projekt vil forbedre mulighederne betydeligt.

Danskernes Historie Online står for digitaliseringen, og der startes med Rigstelefonens telefonbøger fra 1928 til 1980erne. Rigstelefonen blev benyttet til afvikling af telefonsamtaler mellem landsdelene og mellem rigstelefoncentralerne. Telefonabonnenter fik dermed mulighed for hurtigere afvikling af langdistancesamtaler.

Rigstelefonens telefonbøger indeholder både telefonnumre, navne, adresser, titler og andre personalhistoriske oplysninger for abonnenter fra hele landet.


Rigstelefonen Aarhus

Senere kom de regionale telefonselskaber som KTAS, JTAS, Fyns Telefon, Tele Sønderjylland m.fl., og deres telefonbøger bliver de næste i rækken af telefonbøger, der kommer online. Af disse findes KTAS telefonbøger frem til 1965 online hos ENIGMA, men en række af dem er i dårlig kvalitet og vil blive skannet på ny.

Projektet bliver det hidtil største digitaliseringsprojekt hos Danskernes Historie Online. ”I årtier har historikere og slægtsforskere efterspurgt online adgang til historiske vejvisere og telefonbøger. Dette bliver det første og største projekt med en landsdækkende samling af telefonbøger. Dermed bliver en af de få offentlige kilder til at spore folks bopæle år for år tilgængelig for almenheden”, udtaler Per Hundevad Andersen, leder af Danskernes Historie Online.

Eva Wistoft Andersen, museumsinspektør hos ENIGMA, udtaler, ”Vi er meget glade for samarbejdet med Danskernes Historie Online. Det er hverken en let eller lille opgave – selv om telefonbøger blev trykt i meget store oplag, er der næste ingen tilbage, fordi gamle telefonbøger bliver afleveret til genbrug eller kasseret. Scanningsopgaven kan ikke automatiseres, men kræver at telefonbøgerne vendes blad for blad og scannes. Vi glæder os til at kunne sprede museets
viden endnu længere ud i landet, ja i hele verden, end vi kan i dag”.

[Historie-online.dk, den 30. april 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Skru ned for energien i hverdagen
Museumsnumre 38 – Sække og sækkevogn
OKTOBER