Menu
Forrige artikel

Da Danmark var en slavenation

Kategori: HistorieLab
Visninger: 5101

Da Danmark var en slavenation

HistorieLab har udviklet en række læremidler, der lægger op til refleksion over Danmarks rolle som slavenation, og hvordan vi skal forholde os til det i dag: en temabog, en kildebank med flere end 130 kilder og inspiration til undervisningsforløb om Slaveriet og Vestindien

I mere end 250 år var Danmark en kolonimagt og handlede med slaver, som man transporterede over Atlanterhavet og solgte til plantageejere på De Vestindiske Øer. Men hvorfor havde Danmark øer, der lå så langt væk? Hvordan var hverdagen på kolonierne?

Læremidlet “Da Danmark var en slavenation” fortæller historien om Danmarks rolle i slavehandelen og kolonitiden på De Vestindiske Øer fra 1600-tallet til nu. Kapitlerne indeholder en række kilder samt elevaktiverende spørgsmål og øvelser, der sætter emnet ind i en nutidig kontekst. HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har udviklet materialet, som kan anvendes i historieundervisningen i grundskolens ældste klasser. På HistorieLabs hjemmeside er der desuden adgang til:

En digital udgivelse af bogen, en lærervejledning, en kildebank med flere end 130 kilder samt anslag til et undervisningsforløb om slaveriet og De Vestindiske Øer

Bogen er på 60 sider. Den er gennemillustreret og lægger gennem kildearbejde og forskellige refleksionsspørgsmål op til, at eleverne bruger deres viden til at tænke over og forholde sig til, hvilken betydning det har, at Danmark har været en slavenation.

Til bogen er der udviklet en lærervejledning, hvor man kan læse om de didaktiske principper, der ligger til grund for bogen, finde gode ideer til undervisningsforløb, få yderligere informationer om de kilder og billeder, der indgår i materialet samt se ideer til supplerende materialer, fx film, hjemmesider, bøger og museumsudstillinger.

Man kan bestille et enkelt eksemplar, fem eksemplarer eller klassesæt på 30 stk. Bogen er gratis, men der betales for ekspedition og fragt (250 kr. for 30 eksemplarer, 190 kr. for 5 eksemplarer og 160 kr. for 1 eksemplar).

Historielab.dk

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sommerskole i HistorieLab
Hvem skal bestemme?
Historielærernes Dag 2021