Menu
Forrige artikel

Årsberetninger fra danske skoler

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 478

 

Efter tre års arbejde har Danskernes Historie Online afsluttet digitaliseringen af 23.400 hæfter med årbøger, indberetninger, eksamensinvitationer, skoleblade m.v. primært fra de danske gymnasiale uddannelser - fra de ældste latin- og katedralskoler til nutidens gymnasier.

Der er også beretninger fra realskoler, højskoler, efterskoler, forberedelseskurser, husholdningsskoler, seminarier og meget mere.

Beretningerne har stor personalhistorisk værdi og kan blandt andet indeholde fortegnelser over lærere, undervisningsplaner, elevfortegnelser, dimitterede og eksamensresultater.

Eksempel på skolehistorie baseret på online skoleberetninger:

Bjarne Sanddahl gik på St. Jørgens Gymnasium på Frederiksberg.
I 1953 kan man læse, at han gik i 1. mellemklasse. Samme år forærede han til skolens samlinger en kokosfrugt, dvs. kokosnød (som han havde fået af sin sejlende onkel).

I 1957 gik han i 4. mellemklasse, og han startede i realklassen. Man kan i ordensreglerne læse, at ”Om morgenen lukker skolen op 20 min. før skoletiden begynder. Elever, som uden gyldig grund kommer for sent, melder sig til inspektor”.

I 1958 bestod Bjarne Sanddahl realklassen med et gennemsnit på 14,05. Det var den fjerde højeste karakter ud af 22 elever.

I 1960 fik han oplægspenge på kr. 100 og et stipendie på kr. 200. Han havde lektor Albert Kristensen til fysik, lektor Erhardt Jensen til matematik, lektor Johannes Nørvig til dansk og lektor Erling Schiønning til naturhistorie.

I 1961 fik han sin matematisk-naturfaglige studentereksamen. På dette tidspunkt var man holdt op med at publicere eksamensresultaterne. I historie var pensum blandt andet: Munch: Verdenshistorie I—IV. P. Ilsøe: Nordens historie. Kirkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Danmark i dag. Bent Møller-Christensen: Kilder til nazismens historie.

Samlingen stammer oprindelig fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek, inden det kom til det nu nedlagte Dansk Skolemuseum, og den levede en årrække en skjult tilværelse i over 100 flyttekasser hos Sønderjysk Skolemuseum. I 2021 blev flyttekasserne af Sønderjysk Skolemuseum overdraget til Danskernes Historie Online med henblik på digitalisering, som nu er afsluttet.

Der er tale om beretninger fra omkring 1.000 skoler. Man finder årsberetningerne fra en bestemt skole på følgende side, hvor man først finder en relevante by og derefter skolens navn: https://slaegtsbibliotek.dk/skolehistorie

[Historie-online.dk, den 22. maj 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Arkæologi i Vestjylland
Museum på Rejsen 8: Buchheim Museum i Bayern
En fornem vognsamling med begrænset holdbarhed