Menu
Forrige artikel

Arbejderhistorieprisen

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 488

 

Vinder af Arbejderhistorieprisen 2023, Kristoffer Edelgaard Christensen holder foredrag, 6. juni kl. 16 - 17.30

GOVERNING BLACK AND WHITE
A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900Torsdag den 6. juni kl. 16 – 17.30 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh. K.

 Kristoffer Edelgaard Christensen

Vinderen af Arbejderhistorieprisen 2023, ph.d. Kristoffer Edelgaard Christensen holder foredrag om udviklingen af nye måder at straffe kriminalitet og især tyveri på i Dansk Vestindien.

Prisen er indstiftet af Selskabet for Arbejderhistorie, Arbejdermuseet og museets venneforening. Kristoffer er den seneste prismodtager.

 

Arbejderhistorieprisen 2024

Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner uddeler årligt Arbejderhistorieprisen. Den er på 30.000 kr.
·         Prisens formål er blandt studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejdernes og arbejderbevægelsens historie og kultur.

·         Prisen tildeles den student, som har skrevet den bedste hovedfagsopgave, speciale- eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Indleverede opgaver skal være afleveret inden for de seneste to år. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.

·         Bedømmelsesudvalget kan efter nærmere vurdering af de indkomne bidrag beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller slet ikke at uddele prisen, ligesom det kan vælge at nominere flere inden prisoverrækkelsen.

·         Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne.

·         Prisen uddeles af et uafhængigt bedømmelsesudvalg, nedsat af Arbejdermuseet, Arbejdermuseets Venner og SFAH.

·         For at deltage skal afhandlingen være indsendt til: jjo@arbejdermuseet.dk inden 1. juni 2024.

[Historie-online.dk, den 22. maj 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 15: Thomas Jeffersons Monticello
Da København blev wonderful
Fra Hebsgaard til Holmegaard