Menu
Forrige artikel

Fattiggård eller fjendeland

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2996

 

Fattiggård eller fjendeland er et digitalt undervisningsmateriale til udskolingen samt elever på ungdomsuddannelsernes første år. Undervisningsmaterialet er baseret på helt ny forskning, og er et digitalt dilemmaspil, som handler om en række danske mænd, der under 2. verdenskrig sad indespærret på forskellige danske arbejdsanstalter. Fik man arbejde, opnåede man samtidig tilladelse til at forlade anstalterne. Derfor endte flere af disse mænd med at lade sig hverve til tysklandsarbejde i et forsøg på at undslippe anstalterne og klare sig selv. I spillet skal eleverne tage stilling til de samme dilemmaer, som disse fattige og udsatte danskere stod over for under 2. Verdenskrig og dermed tage aktivt del i deres historie.

Til udskolingslæreren er der skrevet lærervejledning, udviklet undervisningsforløb til historie med bud på tilknyttede læringsmål samt et eksempel på inddragelse af dilemmaspillet i historieprøven.

Dilemmaspillet er udviklet af Forsorgsmuseet i Svendborg i samarbejde med Horsens museum, spiludviklerfirmaet Tripledesign og en undervisningskonsulent, som har kvalificeret spillet didaktisk. Spillet er baseret på et omfattende kildemateriale fra Rigsarkivet København, Rigsarkivet Odense, Københavns Stadsarkiv, Horsens Kommunalarkiv og Svendborg Byhistoriske Arkiv. Under fanen ”Kildesamling” er der en komplet liste over anvendt litteratur og kildemateriale. Der er anvendt billedmateriale fra Nationalmuseet, www.horsensbilleder.dk, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Slesvig Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, Nørre Sundby Lokalarkiv, Billedbyroet, Fagfotografen og www.filmcentralen.dk .

I spillet kan man blive indlagt og indespærret på tre forskellige anstalter: Svendborg Fattiggård, Arbejdsanstalten Sundholm og Horsens Forsørgelsesanstalt. Svendborg Fattiggård eksisterer den dag i dag og huser nu Forsorgsmuseet. Der er altså her en unik mulighed for at komme ind og se det sted, hvor en stor del af de historiske begivenheder har udspillet sig og få et indblik i livet og hverdagen, under pigtråd, på en fattiganstalt. Arbejdsanstalten Sundholm ligger på Amager. Det er ikke længere en arbejdsanstalt, men huser i dag Aktivitetscenter Sundholm, Herberget, Sundhedsteam, Klinikken og Bocentret og har fortsat socialt udsatte som målgruppe. Det er muligt at besøge Sundholm efter aftale. Horsens Forsørgelsesanstalt blev revet ned i 1950’erne, men et besøg på Fængselsmuseet i Horsens kan anbefales som eksempel på en institution, der har meget til fælles med arbejdsanstalter/fattiggårde.

Fattiggård eller fjendeland har haft tilknyttet følgeforskning, der har undersøgt det konkrete projektets samarbejdsrelationer mellem museet, skolerne og kommunen. Forsorgsmuseet har i projektet haft et dobbeltstrenget samarbejde med skolerne i form af en lærer ansat som undervisningskonsulent på museet en dag om ugen til projektet samt i form af lærere til 20 udskolingsklasser fra Svendborg kommune, som testede museets produkt. For iværksættelse af disse samarbejder og videndeling af projektet har museet samarbejdet med skoleledere og skolechefen i kommunen.

Se hjemmesiden med spillet her

[Historie-online.dk, den 3. februar 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
JANUAR
Efterårsferien i danske museer, vest for Store Bælt
Museumsnumre 26: Personlige ure