Menu
Forrige artikel

Fornyelsespris

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1250

 

Historiske Dages Fornyelsespris på 10.000 kroner uddeles årligt i forbindelse med Historiske Dage. Prisen skal fremhæve og præmiere nye, nyskabende, overraskende og anderledes måder at formidle historie og kulturarv og gøre dem tilgængelige for flere mennesker.

Der er ikke krav til prismodtagerne om en bestemt form for formidling. Prisen kan modtages af både institutioner, virksomheder, foreninger, bevægelser, projekter og enkeltpersoner, som lever op til de kriterier, der er opstillet for modtagelse. Prisen kan gives for en event, en udstilling, et nyt medie, en bog, et tv-program, en film, en radiodokumentar, en podcast, en blog, for at have skabt et lydunivers, nyskabende arkitektur, design, tøj mv.

Prisen gives for

·         at gøre brug af en form for formidling/tilgængeliggørelse, som ikke tidligere er set i Danmark,

·         at gøre brug af nye, ikke hidtil sete platforme og metoder, og/eller

·         nyskabende brug af kendte platforme.

Det er et krav, at det vindende projekter skal være gennemført. Det vil sige, at prototyper, idéoplæg etc. ikke kan belønnes. Det er ligeledes et krav, at der skal være tale om en aktivitet, der er rettet mod offentligheden. Projekter, der alene orienterer sig imod fagfolk eller faglige historiemiljøer, kan således ikke præmieres. Et projekt skal således for at komme i betragtning have (eller have haft) en reel brugsværdi for ”virkelige” brugere.

Projektet skal være gennemført i kalenderåret forud for uddelingen. I 2022 uddeles Historiske Dages Fornyelsespris således til projektet, der er gennemført i 2021. Prisen skal som hovedregel gives for et bestemt tiltag, men kan i særlige tilfælde tildeles for en særlig innovativ indsats over en længere periode (en form for “Lifetime Achievement Award”). Prisen uddeles alene i de år, hvor der er fundet modtagere, som lever op til kravene for prismodtagelse. Sker det, at der i ét eller flere år ikke findes modtagere, uddeles prisen ikke.

Historiske Dages Fornyelsespris blev i 2015 vundet af Århundredets Festival for Forestillingen om en historie, i 2016 af Esrum Kloster for Vejen til frelse, i 2017 vandt Øhavsmuseet for udstillingen Savn & brand, i 2018 vandt udstillingen Museum Obscurum fra Museum Lolland-Falster i Nykøbing F og i 2019 af ‘100 danmarkshistorier’ fra Aarhus Universitetsforlag. I 2020 og 2021 blev prisen ikke uddelt.

Nominering og forslag: Enhver kan indstille projekter, institutioner og enkeltpersoner, som de ønsker at bringe i forslag. Man må gerne indstille et projekt, man selv har været involveret i. Indstillingen skal ledsages af en kortfattet redegørelse for bl.a. brug, antal brugere samt disses udbytte. Fristen for indstilling af projekter er 1. februar 2022. Send indstilling til kontakt@historiskedage.dk

Priskomité: Prisen uddeles af en priskomité bestående af deltagere fra en række relevante organisationer og institutioner. Det er væsentligt, at der er tale om personer, som har viden om og interesse for aktuelle trends, og ikke personer, som bestrider specifikke – eksempelvis ledende – poster. Priskomiteens medlemmer ses ikke som repræsentanter med forpligtelser over for de foreninger, institutioner m.m. de arbejder for, men som enkeltpersoner med relationer til netværk. Den første priskomité nedsættes af Historiske Dage og er herefter selvsupplerende.

Priskomitéen består af:

·         Trine-Maria Kristensen, social media-rådgiver og -debattør

·         Andreas Bonde Hansen, ph.d. og seniorrådgiver, Seismonaut

·         Ulrik Langen, professor, ph.d., Saxo-Instituttet

·         Mie Ellekilde, formidlings- og kommunikationschef, Museum Vestsjælland

·         Martin Brandt Djupdræt, overinspektør, Den Gamle By

·         Henrik Thorvald Rasmussen, cand.mag., festivalleder, Historiske Dage

[Historie-online.dk, den 14. december 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Copenhagen Pride i august 2023
Santa Maria in Transpontina
Arkæologiske fund gøres tilgængelige