Menu
Forrige artikel

Forskningsartikler - hvordan og hvorfor?

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4214

Dansk Historisk Fællesråd og tidsskriftet Kulturstudier afholder i fællesskab et seminar om artikelskrivning den 27. oktober 2017. Seminaret er rettet mod ansatte på museer, arkiver og andre institutioner med publiceringsforpligtigelse, og mod humanistiske kandidatstuderende, der står over for at afslutte deres studier.

Formålet med seminaret er at give forskellige bud på, hvordan man skriver fagartikler til historiske, etnologiske, etnografiske og kulturhistoriske tidsskrifter. Mange er forpligtet til at skrive faglige artikler, og vil med seminaret gerne rejse en diskussion om, hvordan det bedst gøres.

Seminaret vil dels give konkrete råd og ideer til, hvordan artikelskrivning som genre gribes an. Dels giver redaktionerne bag tre tidsskrifter deres bud på, hvad de forventer og kræver af artikler. Der vil være repræsentanter fra to historiske tidsskrifter - Historisk Tidsskrift og Sønderjyske Årbøger - og et tværfagligt
humanistisk tidsskrift - Kulturstudier.

Seminaret afsluttes med en kritisk session, der tager kravet om at publicere peer-review bedømte artikler op til diskussion. Hvilken betydning har det for tidsskrifterne og hvilken betydning har det for forfatterne? Og hvad forventes der at dem, der skal peer-reviewe artiklerne?

Program (Guldbergsalen, adgang via Nationalmuseets hovedindgang)
Kl. 11.00 Velkomst ved forskningskoordinator Thomas Grane, Nationalmuseet og afdelingsleder Else Marie Kofod, Det Kongeligt Bibliotek.
Kl. 11.30 Artikelskrivning i praksis. Værktøjer og overvejelser. Ved adjunkt Anders Ravn Sørensen fra CBS’ Center for Virksomhedshistorie.
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Mød redaktørerne:
Historisk tidsskrift: (Lektor Jes Fabricius Møller, Saxo Instituttet, KU)
Sønderjyske Årbøger: (Forskningschef Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)
Kulturstudier: (Lektor Signe Mellemgaard, Saxo Instituttet, KU)
Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Hvorfor skrive artikler? Hvad sker der med fortællingen og formidlingen, når komplicerede historier skal skærs ned til 8.000 ord? Rundbordsdiskussion med de tre redaktører samt professor Ulrik Langen fra Københavns Universitet, der som ordstyrer og kritiker vil sætte artikelformen under debat.
Kl. 16.00 Netværk og øl for egen regning på Sørens Værtshus, Vandkunsten 6.
Deltagelse koster 300 kr. Studerende deltager gratis. Tilmelding skal ske til Kristoffer Jensen
kristoffer.jensen@industrimuseet.dk senest den 7. oktober 2017 med samtidig indbetaling af
deltagergebyret til Industrimuseets konto i Jyske Bank: 7245 0001379969. Husk at anføre navn. Hvis der ønskes
betaling via elektronisk faktura oplyses et EAN-nummer samtidig med tilmeldingen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nina Bang - Historiens Aktører nr. 15
Moesgaard Museums nye, permanente middelalderudstilling
Rasmus Malling-Hansen - Historiens Aktører nr. 43