Menu
Forrige artikel

Gammel i København

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1573

 

Ældreliv og livsvilkår 1900-2019

Fire fagfolk fortæller om ældres vilkår før og nu. Foredragene tager blandt andet udgangspunkt i arkivalier fra Københavns Stadsarkivs samlinger. Men vi skal også høre om vore dages borger inddragende aktiviteter for ældre på arkivet.

Program:

Fhv. arkivar, ph.d. Nete Balslev Wingender: Uden værdig levevis - ingen alderdomsydelse. Alderdomsforsorg i København 1891- 1961

Arkivar, ph.d. Anders Møller: Hvor har alderdommen hjemme? Tre boligformer for gamle mennesker i København 1900-1960

Post.doc., ph.d. Amy Clotworthy: Livskvalitet og digital dannelse. Ældres frivillige arbejde på arkivet

Facilitator, cand.scient.anth. Britt Boesen: Den personlige fortælling skaber fællesfølelse. Arkivet som facilitator for den fortalte og nedskrevne erindring

Arkivet og de gamle.

Københavns Kommune har lang tradition for at tage sig af byens ældre I 1891 indførte man en særlig alderdomsforsørgelse, en tidlig forløber for folkepensionen. For at få hjælp var det dog et krav, at man havde levet et værdigt og anstændigt liv. Kommunen forbedrede også de ældres forhold på andre måder, fx ved at opføre De Gamles By-

Historien om de gamle kan fortælles takket være arkivalier i Københavns Stadsarkiv. I de senere år har arkivet fået ny betydning for mange ældre Arkivet er blevet et mødested, hvor ældre borgere kan tale om og arbejde med historien. Flere og flere bidrager som
frivillige til, at samlingerne bliver mere tilgængelige for den brede offentlighed. Andre deltager i arkivets erindringsklubber, hvor man sammen inspireres af arkivet, mindes fortiden og lærer hinanden at kende På den måde giver arkivet rum til nye fællesskaber for ældre, der ønsker samvær, livskvalitet og medborgerskab.

Tid, sted og pris
14. november 2019, kl. 14.00-17.00
Hovedkassen, Københavns Rådhus
Billetpris: kr. 75 (inkl. kaffe og kage i pausen)

Se hjemmesiden

[Historie-online.dk, den 5. november 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 17: Linnémuseet, Uppsala
Røde lejesvende?
Museum på Rejsen 11: CNCS i Moulins