Menu
Forrige artikel

WaVE i Aarhus

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2226

 

Hvordan skaber man byrum ved vandet, der både fortæller historie og er økonomisk og klimamæssigt bæredygtige? I Danmark og mange andre europæiske lande er områderne ved vand og havn under forandring. Industri, færgeterminaler, pakhuse og andre traditionelle havnevirksomheder flytter bort. Områderne overtages af boliger, rekreative og andre virksomheder. Hvordan fastholder man stedernes historie på en måde, der er attraktiv for erhvervslivet, indbyggere og turister?

Aarhus Stadsarkiv har fået knap 1,3 millioner kroner til at undersøge disse spørgsmål. Arkiver, der indgår på vegne af Aarhus Kommune, står ikke alene. Partnere fra fem europæiske lande er indgået i et samarbejde om at udveksle viden til et projekt kaldet WaVE. WaVE-projektet skal udmønte sig i handlingsplaner for en såkaldt ”værdifastsættelse af vandrelateret kulturarv” i Aarhus Kommune og i de øvrige deltagende kommuner og regionale samarbejder.

Det europæiske WaVE projekt blev i dagene 25.-27. september skudt i gang ved et kick-off arrangement i den hollandske by Breda. Ved opstartsmøderne var Aarhus Kommune repræsenteret som projektpartner i form af Aarhus Stadsarkiv.

Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen (Aarhus Stadsarkiv) udtaler: Aarhus er opstået ved vandet, og byen udvikler sig stadig ved vandet. Hvordan sikrer vi, at historien om Aarhus ved vandet bevares som synlige spor på en måde, der giver mening for nutiden? Og hvordan kan vi inddrage borgerne, erhvervslivet og andre med interesse i byens udvikling, når vi beskriver de historiske miljøer og deres historie?

Som historisk arkiv arbejder vi hver dag med byens historie. Nu vil vi gerne gå et skridt videre og tage det store spørgsmål op: Hvordan bringer vi sammen med borgerne historien i spil på en måde, der også fører byen fremad? Vi når ikke hele vejen rundt med dette projekt, men vi vil sammen med vores europæiske partnere forhåbentlig lære en masse og udvikle nye ideer. Vi kommer især til at arbejde med havneområdet, havnefronten og forløbet langs Aarhus Å. Som stadsarkiv er vi ikke planlægningsmyndighed, men vi er tæt på borgerne og på den historiske dokumentation. Det vil vi gerne drage fordel af.

WaVE er finansieret af det europæiske Interreg-program der har afsat 1.273 mio € til det samlede projekt. Projektet bliver ledet af kommunen Breda (Holland), og flere større europæiske partnere såsom det tekniske universitet i Delft (Holland) og det italienske forskningsinstitut CertiMaC tager også del i projektet. De fem geografiske områder, der udgør partnerskaberne i projektet er: Breda (Holland), Aarhus (Danmark), Ravenna (Italien), Alicante (Spanien) og det ungarsk-slovakiske grænsesamarbejde Ister-Granum.

Samarbejdet mellem partnerskaberne i det europæiske netværk i WaVE giver mulighed for at rette et øget fokus på optimering af eksisterende politikker om vandrelateret kulturarv. Det skal ske gennem udveksling af erfaringer og bedste praksis.

Projektets partnere har gennem årene på forskellig vis arbejdet med kultur, historie, arkæologi og byplanlægning i forbindelse med vand. De vil nu søge at gentænke den måde, man vurderer kulturarvsområder ved vand og finde frem til metoder, der kan forandre disse vurderinger bedre blandt borgere og partnere. I sidste ende er formålet at bidrage til regional vækst og velstand.

Projektet forløber over 36 måneder, og i denne tidsperiode vil der i Aarhus blive etableret et lokalt partnerskabsforum med relevante aktører, der skal bidrage til en konstruktiv dialog om kulturarvens betydning ved vandet. Der vil blive arbejdet med innovative metoder, der kan være med til at værdifastsætte og videreudvikle på den vandforbundne kulturarv i Aarhus.

Partnerne deler troen på, at kulturarv som værdifællesskab bliver en betydningsfuld faktor for fremtidens indbyggere og lokalsamfund. WaVE-partnerskabet ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde i de kommende år.

Projektets hjemmeside

Foto på forsiden: Børge Venge, Aarhus Stadsarkiv

[Historie-online.dk, den 6. november 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 34: Bogreol
Summer of Love
RADAR: Historiebrug