Menu
Forrige artikel

HistorieLab: Reform spænder ben

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4754

En af hovedkonklusionerne i ny rapport - udarbejdet af Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik for HistorieLab - peger på, at elementer i læreruddannelsesreformen fra 2013 vanskeliggør udfoldelsen af ’den åbne skole’, der er et led i folkeskolereformen. Det kan betyde en forringelse af skole-museumssamarbejdet for både lærere og kulturformidlere.

Rapporten ’Learning Museum Genbesøgt’ påpeger, at hvis man skal udnytte det fulde potentiale i skole-museumsamarbejdet, er man nødt til at se nærmere på, hvordan læreruddannelsen er skruet sammen.

Ifølge rapporten har den nye reform fra 2013 (LU13) begrænset studerendes muligheder for at komme i praktik udenfor den traditionelle grundskole. Det er her særligt reglerne om praktikforløb, der svækker mulighederne for et formaliseret samarbejde mellem kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at lærerstuderendes mulighed for at stifte bekendtskab med blandt andet museerne mindskes og dermed hvordan de som færdiguddannede selv kan udnytte det vigtige potentiale, der ligger i at samarbejde med museerne.

Rapporten, Learning Museum og perspektiverne

Rapporten ’Learning Museum Genbesøgt’ undersøger, hvordan man styrker samarbejdet mellem museumssektoren og professionshøjskolerne med baggrund i erfaringer fra det store ’Learning Museum’ projekt, hvor man i en dansk kontekst for første gang udviklede en model for samarbejdet mellem læreruddannelser, museer og skoler, der med succes har inspireret til flere senere samarbejder.

Modellen for samarbejde mellem læreruddannelse, museer og skoler (LM-modellen), beskrives i rapporten som en kapacitetsopbyggende strategi, da den udvikler kompetencer og kapacitet hos både lærerstuderende og museumsformidlere. Herudover får lærerstuderende i samarbejdet mulighed for at udvikle didaktiske og pædagogiske kompetencer omkring forskellige læringsformer. Samtidig er rapporten også et vigtigt blik på feltet i et nordisk perspektiv, der sammenligner danske erfaringer og løsningsmodeller med lignende erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Undersøgelsen ser på erfaringerne både på individ-, institutions- og sektorniveau.

For mere information om rapporten og projektet bag: http://historielab.dk

 

Historie-online.dk, den 31. maj 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Juli. Très Riches Heures du Duc de Berry
Marie Goegg - Historiens Aktører nr. 2
Verden rundt på museum