Menu
Forrige artikel

Ideen om en kvindedag

Kategori: Årstidens skikke
Visninger: 6327

 

Kvindernes internationale kampdag så dagens lys på et møde i København.

I 1910 blev den 2.  internationale socialistiske kvindekonference i København. Konferencen fandt sted i dagene 26 - 27 august, og var indkaldt af Clara Zetkin. 
Det var imidlertid de danske socialdemokratiske kvinder, fx Henriette Crone og Nina Bang, der havde organiseret arrangementet, som fandt sted i Arbeidernes Forsamlingsbygning, som den gang havde adressen Jagtvej 69, på Nørrebro i København. 

Kravet om stemmeret
Et af de vigtige punkter for konferencen var at diskutere, hvordan kvinder kunne opnå almindelig valgret på lige fod med mændene. Danske kvinder kunne på dette tidspunkt stemme til kommunalvalg - dette havde været en realitet siden 1908. Men valgretten til Rigsdagen manglede, og det gjorde den også i de fleste andre lande, bortset fra Finland.
Ved konferencen fremsatte Clara Zetkin et forslag om, at der skulle indstiftes en årlig kampdag, hvor "socialistiske kvinder i alle lande" skulle agitere for kvindelig valgret. Forslaget blev vedtaget med stort flertal, og  det følgende år blev der agiteret for kvinders valgret på en bestemt dag.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den første 8. marts
Den første 8. marts
Dagens senere historie