Menu
Forrige artikel

Kvindelejren på Femø

Kategori: Artikler
Visninger: 17824

Der blev første gang afholdt kvindelejr på Femø i 1971. Ca. 400 kvinder deltog i denne - verdens (vistnok) første kvindelejr - her fortælles lidt om lejrens historie.

Arrangørerne forklarede, at der var brug for en kvindelejr, fordi ”i dagligdagen er alle ting fast opdelt mellem hvad vi skal foretage os og hvad mændene skal foretage sig. I lejren er der ingen mænd, og derfor vil vi naturligt komme til at overtage alle funktioner og arbejdsområder. På den måde lærer vi at arbejde sammen og stole på hinanden, og lærer at vi godt kan selv, og at der ikke findes bestemte ting, som kvinder ikke kan.”
Lejren blev en vældig succes, og blev i de følgende år udvidet gang på gang. I 1976 var der således 1300 deltagere - og lige så mange afviste.

Teltgrupper og basisgrupper
Basisgrupper - eller teltgrupper - var lejrens bærende princip. Gennem samtaler om livshistorie og aktuelle forhold blev kvinderne i teltgrupperne opmærksomme på fælles træk i kvinders liv. Idealet var, at alle kvinder skulle kunne være i gruppe med alle. Der skulle helst ikke laves særlige grupper for kvinder, der f.eks. var optaget af arbejdsmarkedsforhold.
Teltgrupperne var ikke blot den centrale sociale enhed, men også den basale praktiske enhed. De stod på skift for madlavning, opvask, rengøring og nogle gange også børnepasning.

Lesbisk uge i 1975
Lejren var fra første færd et initiativ udsprunget af den københavnske rødstrømpebevægelse, men i slutningen af 1970’erne blev det stadig mere vanskeligt for Femø-kvinderne at få de øvrige rødstrømper i tale i spørgsmål vedrørende lejren. Selv om lejren formelt forblev tilknyttet Rødstrømpebevægelsen frem til 1986, var den reelt selvstændig, i hvert fald fra 1979. Fra det tidspunkt blev et nyt projekt stadig mere synligt på lejren: nemlig at danne ramme om lesbiske fællesskaber. Ved lejrens start havde de lesbiske ikke haft nogen fremtrædende plads, kvinderne vidste dårligt nok, hvem der var lesbiske. I 1975 blev den første lesbiske uge gennemført, det var en meget stor succes, og efter afholdelse af en lejr for lesbiske på Sejerø 1977 - 1979 var lesbiske helt synlige i lejren på Femø.

Ca. 300 kvinder på lejr
Betydningsfulde initiativer er startet på Femø, f.eks. besættelsen af det første kvindehus i København i 1971 og oprettelsen af Kvindehøjskolen i Visby i 1978. Det er imidlertid fælles for disse initiativer, at de retter sig mod de kvinder, som deltog i - eller kunne have deltaget i - Femølejren. Derimod ses der ikke eksempler på initiativer fra Femølejren, som har rettet sig mod en større kreds, f.eks. vedrørende abort, ligeløn eller EF. 
Fra 1987 er lejren blevet organiseret af skiftende grupper af kvinder med tilknytning til lejren, men ikke nødvendigvis til andre kvindepolitiske aktiviteter. Fra 1999 af Foreningen Femø. Gennem alle årene har kvindelejren haft kontor i Kvindehuset i København. I disse år kommer der hver sommer ca. 300 kvinder til en veltilrettelagt lejr med mange forskellige tilbud.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Selveste Gyldendal (2)
Enigma - nazisternes hemmelige våben
Lokalhistorisk foreningsarbejde i Danmark