Menu
Forrige artikel

Formidling af husdyr på museer

Kategori: Temaer
Visninger: 5651

 

Formidlingen og dermed også bevaringsarbejdet med de gamle husdyrracer i Danmark har efterhånden eksisteret i en del år

I løbet af 1980'erne begyndte nogle få private avlere at skabe interesse for bevaring af de gamle danske husdyrracer. I slutningen af 1980´erne anskaffede en del museer gamle husdyrracer, og de private avlere og museerne skabte tilsammen en forøget interesse for bevaringsarbejdet.

Bevaring af genetiske ressourcer
Når der tales om bevaringsarbejde er det det samme som at bevare de husdyrgenetiske ressourcer og mangfoldigheden af racer. Betegnelsen "ressourcer" signalerer, at mangfoldigheden er noget positivt og dermed ofte bevaringsværdig.
Der er to hovedårsager til at bevare de husdyrgenetiske ressourcer; en kulturhistorisk og en økonomisk med henblik på at sikre fødevareproduktionen.

Udvalg for for bevaring af gener
Parallelt med denne udvikling nedsatte Landbrugsministeriet i 1985 "Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr" (i daglig tale Genressourceudvalget). I dag er der repræsentanter fra landbrugs?, Miljø? og Kulturministeriet, landbrugserhvervet og Den Kgl. Veterinær? og Landbohøjskole foruden universiteter og fem avlerforeninger. Udvalget varetager bl.a. sikringen af den biologiske mangfoldighed og den kulturhistoriske arv.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Høns
Om Museumsgården Karensminde og de gamle husdyrracer
Får