Menu
Forrige artikel

Hollænderne på Amager

Kategori: Temaer
Visninger: 5818

Kong Christian den Anden indkaldte i 1521 hollandske fæstebønder til Amager

Ønsket var at udvikle det tilbagestående landbrug og skaffe hollandske specialiteter – især mælkeprodukter og grøntsager - til hovedstaden og dermed hoffet. For at give plads, måtte danske fæstebønder fraflytte deres gårde, som herefter blev overtaget af hollænderne. Jorden på Amager viste sig velegnet til kolonisternes afgrøder, og samtidigt modtog de et omfattende privilegium, der også gav dem rettighederne til bl.a. at fange vilde fugle samt ålefiskeri.

Men det var ikke kun hollændernes gode evner, der havde fået Kongen til at vælge netop dem. Han var politisk meget orienteret mod det centrale Europa og ønskede at bane vejen for en mere liberal udvikling i Danmark. Til dette søgte han støtte sydfra, og især fra Holland. Hans unge Dronning Elisabeth kom nemlig fra Holland – ligesom hans elskerinde Dyveke gjorde det – og var søster til habsburgeren Karl den Femte – Europas mægtigste hersker.

Billede; Efter kålfrøet var sået, blev bedet trådt fast med to flade stykker træ, der var fastspændt på fødderne. Dette ”redskab” blev kaldt ”traplers” og er også kendt fra Holland. Illustrationen hentet fra: ”Hollænderne på Amager”

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Indvandring fra Sverige
Læs mere...
Indvandring fra Sverige