Menu
Forrige artikel

Indvandring fra Sverige

Kategori: Temaer
Visninger: 1320

 

Den store indvandring af svenskere til Danmark i anden halvdel af det 19. århundrede er i dag glemt men for Bornholms vedkommende udødeliggjort i Martin Andersen Nexøs roman ”Pelle Erobreren”.

Sverige er ligesom den øvrige del af Vesteuropa, kendetegnet ved en stigende befolkning op gennem 1700- og 1800-tallet. Befolkningstilvæksten finder sted i Sydsverige, primært i landdistrikterne og særdeleshed i Småland og Blekinge. Befolkningsforøgelsen stiger især inden for de tre af landbrugets underklasser: torpare, backstuga- og inhyresklasserne. På dette tidspunkt er der flere fæstekontorer rundt omkring i Sverige, hvor agenter hyrer mænd og kvinder til at arbejde i Danmark.

Fra Sverige udvandrer 1,2 millioner til Amerika, hvilket er omkring en tredjedel af befolkningen på den tid. Det er kun de mest velbeslåede, der har økonomisk mulighed for at betale billetten til Amerika. De fattigste, heriblandt torpare, har kun muligheden for at rejse til Danmark eller Tyskland.

De svenske indvandrere kommer til landbruget og industrien, hvor især tekstilfabrikkerne henter mange, primært kvindelige væversker fra blandt andet Norrköpings mange tekstilfabrikker. Desuden får mange svenske piger arbejde som tjenestepiger. Af folketællingen i 1901 fremgår det, at der i København er omkring 10.000 svenskere.

Ved siden af disse indvandrere kommer der mange sæsonarbejdere. Det er typisk mænd til de store anlægsarbejder. De første kommer i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen mellem København og Roskilde og siden sløjfningen af voldanlæggene omkring København. Til etableringen af det store forsvarsanlæg Vest Volden og søforterne uden om København samt anlæggelsen af Frihavnen kommer der også mange svenske sæsonarbejdere.

Væverihallen på Rubens Fabrikker hvor mange svenske væversker arbejdede. Foto De danske byerhverv. 1907.

Læs mere

John M. Eriksen: Systrarna Svensdotter. To svenske væversker på Rubens Fabrikker. Frederiksberg gennem tiderne. 2019.

Richard Willerslev: Den glemte indvandring. Den svenske indvandring til Danmark 1850-1914. København 1983.

Richard Willerslev: Svenske gæstearbejdere i København 1850-1914. Fortid og nutid. 29. bind 1981-82.

Skrevet af John M. Eriksen, Historiker, cand.mag.

[Historie-online.dk, den 16. april 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Læs mere...
Hollænderne på Amager
TAK til ...