Menu
Forrige artikel

Nyt oplevelsescenter om vikingetiden

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3620

 

En donation på 15 millioner kroner gør nu et oplevelsescenter ved vikingeborgen Borgring mulig. Det er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der med donationen realiserer drømmen om at formidle den fantastiske historie om Harald Blåtands ringborg ved Køge.

Fundet af den femte danske ringborg med placering i Køge føjede i 2014 et nyt og afgørende kapitel til historien om Harald Blåtand. Den historie bidrager med spændende og væsentlig viden om Danmarks fortid, som med en donation fra A.P Møller Fonden snart kan formidles i et oplevelsescenter, der tilknyttes ringborgen.

På Borgring og i borgens opland blev der i 2016-2018 med støtte fra A.P. Møller Fonden og Køge Kommune gennemført de mest gennemgribende udgravninger af en vikingeborg nogensinde. Undersøgelserne har medført en række nye opdagelser om arkitektur, funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt.

Museum Sydøstdanmark arbejder netop nu på, at Danmarks fem ringborge bliver optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. En fælles ansøgning fra de fem kommuner, hvor ringborgene er placeret, skal sætte den del af Danmarks historie på verdenskortet.

Med Borgring oplevelsescenter vil vi skabe en permanent formidling af den fredede ringborg, der bygger på resultaterne af undersøgelserne. Et oplevelsescenter, der perspektiverer borgen og varetager den samlede fortælling om ringborgene, vikingernes arkitektur, bebyggelse og landskab. Et sådant museum findes ikke i Danmark i dag!” siger Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark.

Torben Nielsen, der er bestyrelsesformand for Museum Sydøstdanmark, tilføjer: ”Det ny oplevelsescenter ved Borgring bliver museets tredje attraktion. Vi har allerede Danmarks Borgcenter i Vordingborg og Holmegaard Værk ved Næstved, der åbner i år. Med Borgring ved Køge går kabalen op med én attraktion i hver af vores driftskommuner. A.P. Møller Fonden har i to omgange uddelt i alt 35 mio. kr. til Borgring, og det er vort håb, at projektet også kan opnå støtte hos andre fonde.

Også borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke, glæder sig ved udsigten til det nye oplevelsescenter lige uden for Køge by: ”Et oplevelsescenter ved Køges Borgring kommer til at løfte fortællingen og formidle historien om denne vigtige periode i Danmarks historie. Med oplevelsescentret lever Borgring i endnu højere grad op til de værdier, der er i UNESCO´s verdensarv, og det kommer til at vække interesse i hele verden. Deraf følger der også store perspektiver for turisme, handel og erhverv i området,” siger borgmester Marie Stærke.

Ny iscenesættelse af borgen

Ringborgens symmetriske form (145 meter i diameter) er i dag illustreret med høje cortenpæle, der markerer voldens formodede planlagte tværsnit. For at bringe denne formidling i overensstemmelse med den nyeste viden, og for at give en stærkere oplevelse af monumentet, erstattes den fysiske iscenesættelse med en ny markering. Selve oplevelsescentret placeres i forbindelse med den nuværende parkeringsplads og skal rumme fire funktioner integreret i samme bygning: udstillinger, den arkæologiske feltstation, eventcenter og servicecenter. Der vil i forbindelse med realiseringen blive udskrevet en arkitektkonkurrence, når projektet er fuldt finansieret.

Planlagt åbning i 2023

Oplevelsescentrets samlede anlægsøkonomi er budgetteret til 60 mio. kr., og det forventes, at ca. 60.000 besøgende årligt vil lægge vejen forbi Borgring oplevelsescenter. Museum Sydøstdanmark planlægger at kunne slå dørene op for de første gæster i 2023. Projektet søges etableret og finansieret gennem fonde og Køge Kommune, og oplevelsescentret realiseres i nært samarbejde med Vallø Stift som grundejer, Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed og Køge Kommune som planmyndighed.

[Historie-online.dk, den 15. januar 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 16: Badedragt
Fortsat om Kejser Domitian
TV-tips, uge 14, 2024