Menu
Forrige artikel

Læs mere...

Kategori: Temaer
Visninger: 2834

Bent  Blüdnikow, (Red.): ”Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik”,
Odense Universitetsforlag, 1987.

David Coleman & Eskil Wadensjö: ”Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale Perspektiver.”, Rockwool Fonden 1999, Spektrum.

Carsten Fenger-Grøn & Malene Grøndahl: ”Flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004.”,
Århus Universitetsforlag 2004.

Svend Jans (tekst): ”Hollænderne på Amager”. Tekst og billeder er hentet fra 450-års
Jubilæumsudstillingen i september 1971.

George Nellemann: ”Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere”,
Nationalmuseet 1981.

Lone Rünitz: ”Danmark og de jødiske flygtninge 1933-1940. En bog om flugtninge
Og menneskerettigheder”, Museum Tusculaanums Forlag,
Københavns Universitet, 2000.

Henrik Zip Sane: ”Billige og villige? Fremmedarbejdere i fædrelandet ca. 1800-1970”,
Farums arkiver og museer, 2000.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hollænderne på Amager
Indvandring fra Sverige
Indvandring fra Sverige