Menu
Forrige artikel

Nyborg afløste Gammelborg

Kategori: Arkiv
Visninger: 2622

Før Nyborg var Gammelborg. Men hvor lå Gammelborg? Nye fund og analyser placerer Gammelborg tæt ved landsbyen Vindinge i nærheden af Nyborg og daterer den til ældre germansk jernalder (500-tallet) med fortsat brug i vikingetiden.

Selv om Nyborg Slot er mere end 800 år gammelt, har det været nyt engang. Og som bekendt har den ”nye borg” lagt navn til en hel by, nemlig byen Nyborg. Hvorhenne den ”gamle borg” lå, har indtil for nyligt været omgærdet af uvished og en vis mystik.

I kilder fra 1500- og 1600-tallet er et næs ud mod Vindinge Å i nærheden af landsbyen Vindinge tæt ved Nyborg omtalt som ”Gammelborg”. Men fagfolk har været skeptiske, og indtil nu har man ikke kunnet dokumentere beliggenheden af en borg her. Blandt andet på baggrund af luftfotos fra området, hvorpå man tydeligt kan se aftegninger af et cirkelformet voldsted, foretog Østfyns Museer sidste år på ny en udgravning i området, hvor man tydeligt fandt sporene efter en cirkelformet voldgrav. Desuden fandt man ét sted langs indersiden af voldgraven stolpespor efter en palisade, som man har kunnet C14-datere. Efter spændt venten har Østfyns Museer nu modtaget resultaterne fra de naturvidenskabelige undersøgelser.

C14-dateringerne fører til den konklusion, at volden og palisaden udgør et samlet anlæg, og at det er anlagt i ældre germansk jernalder i det 5. og 6. århundrede. Endvidere viser resultaterne, at borgen blev brugt også i vikingetiden. I hvert fald har man fundet det relevant at udskifte nogle af pælene i forsvarsværkerne med nyt træ i midten af 800-tallet.

At byen Vindinge var et kendt sted i vikingetiden fremgår af den danske historieskriver Svend Aggesen, der i 1100-tallet beskriver, hvordan den danske konge Svend Tveskæg blev sat i land ved byen Vindinge efter at være blevet løskøbt fra fangenskab fra jomsvikingerne i det nuværende Polen. Denne histories sandsynlighed styrkes ved fundet af en borg ved Vindinge – det var ikke bare en hvilken som helst landsby, den danske konge blev sat i land ved.

Der er ikke gjort fund inden for voldene i anlægget, hvilket taler for, at Gammelborg var en tilflugtsborg; det vil sig et anlæg, man kunne søge tilflugt i, hvis fjender eller sørøvere truede. Fleretilsvarende anlæg, f.eks. på Lolland og Falster, har været i brug helt op i middelalderen. I anden halvdel af 1100-tallet begyndte man at anlægge nye store borge rundt omkring i Danmark med henblik på at styrke kongemagten og riget mod indre og ydre fjender. Det var i denne forbindelse, at Nyborg overtog efter Gammelborg som borgen på Østfyn.

”Vindinge er et infrastrukturelt centrum midt i riget med let adgang fra havet til havet ved udløbet af Fyn næstmest vandrige å. Med fundet og dateringen af Gammelborg ved Vindinge er hypotesen om, at vi – allerede længe før Nyborg Slot blev opført i slutningen af 1100-tallet – havde et kongeligt centrum på Østfyn, langt mere sandsynlig”, siger museumsinspektør og afdelingsleder Janus Møller Jensen fra Østfyns Museer.

Analyserne af Gammelborg sættes nu i forbindelse med et andet anlæg fra vikingetiden i samme område, nemlig fæstningsanlægget ”Rosildevolden”, samt fund af arabiske sølvmønter ved Vindinge. Alt i alt tegner det et billede af Vindinge som en vigtig by i vikingetiden – både når det gjaldt handel og magt.

(2014)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bornholmsk sølvskat afslører endnu et relikviekors
Sjælden møntskat fundet ved Kastellet i København
Runepind fundet i Odense