Menu
Forrige artikel

45 mio. kr. til arkæologisk skatkammer i Åmosen

Kategori: Arkiv
Visninger: 2259

45 mio. kr. til genopretning af naturen i Store Åmose, Vestsjælland kan sikre den unikke kulturarv, der ligger nede i tørvelagene.

Store Åmose er Sjællands største mose, og den rummer masser af kulturarv af national- og international betydning.

Under marker og græstørv i den 36 km² store mose mellem Holbæk og Sorø findes menneskeskeletter, bopladser, redskaber og madaffald fra stenalderen. I de fugtige jordlag er oldsager af træ, ben og hjortetak bevaret. Genstande af den type er meget sjældne og kan give et detaljeret indblik i jæger- og samlerfolkenes levevis. Intet andet sted i Europa kan fremvise en så rig og varieret 5.000-11.000 år gammel kulturarv.

Miljøministeriet har nu sammen med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afsat 45 mio. kr. til naturgenopretning, der kan sikre, at tørvelagene ikke tørrer ud. Derved kan kulturarven i Store Åmose bevares til senere generationer af forskere, som vil have bedre undersøgelsesmetoder, end nutiden råder over.

Princippet om i videst muligt omfang at bevare kulturarven i jorden, i stedet for at grave den ud, er nedfældet i Europarådets Malta-konvention om beskyttelse af den arkæologiske arv og er indarbejdet i den danske museumslov.

Mosen blev tørlagt i 1960'erne for at jorden kunne bruges til landbrug. En del af arealet er i dag braklagt eller ligger som mindre naturområder. De 45 mio. kr. til genopretning skal anvendes til opkøb og regulering af grundvandsspejlet, så mosen kan finde tilbage til sin oprindelige tilstand. Dermed kan man standse den udtørring, som om sommeren får tørven og kulturarven til at formulde og forsvinde i atmosfæren som CO2.

Foto: Kulturstyrelsen inspicerer vandstanden i Store Åmose, hvor tørvelagene rummer mængder af skeletter og bopladser fra stenalderen. Genopretningen vil medføre, at vinterens høje vandstand kan opretholdes året rundt. Foto: Anders Fischer, Kulturstyrelsen

(februar 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Stevnsfortet fredet
Masser af københavnerkort på nettet
Enestående smykkesamling til Den Gamle By