Menu
Forrige artikel

1600-tals spildevandsrende udgravet i Aabenraa

Kategori: Arkiv
Visninger: 1985

I gaden Nybro i Aabenraa bliver der lagt nye rør til spildevandsseparering. Dét gav anledning et kig på sanitering for 400 år siden

Anlægsarbejdet bliver overvåget arkæologisk, da arbejdet foregår indenfor Aabenraas middelalderlige bykerne.

Selv om gaden Nybro ikke hører til middelalderen, men er lidt yngre, skal arkæologerne sikre sig, at de mulige anlæg nedenunder den nuværende vej bliver registreret og udgravet, hvis de bliver ødelagt af anlægsarbejdet.

Tværs over vejen fandtes desuden en spildevandsledning af træ. Den bestod af en trugformet underdel, udhugget af et stort stykke tømmer. Den har engang været dækket af en lang træplanke, således at hestevogne kunne passere. Afdækningen manglede, men underdelen var bevaret over hele traceets bredde. Fund i og omkring den gamle spildevandsledning og vejfyld daterer denne vejfase til tiden omkring 1600. Under vejens grus er der et massivt lag af muldjord med et højt antal dyreknogler, der stammer fra madaffald. Hermed har man forhøjet terrænet, nok fordi det før har været for fugtigt til at kunne passere.

Nybro forbinder i dag Slotsgade, som fører fra Søndertorv til Brundlund Slot og Vestergade, som i middelalderen har været Aabenraas hovedgade i øst-vest-retning.

Nyheden er uddrag af en artikel skrevet af Frauke Witte fra Arkæologi Haderslev

(august 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Romersk drukmås er nyt Danefæ
Hvordan lyder det, når udvandrernes efterkommere taler dansk?
Nyt maleri til Reventlow-Museet