Menu
Forrige artikel

Kystmuseet skal forske i bunkere

Kategori: Arkiv
Visninger: 2156

Et nyt projekt skal undersøge og formidle de anlæg, også de mere ”usynlige,” som man fortsat finder i landskabet.

I 2014 afsatte Velux Fonden særlige midler til en forsknings- og formidlingsindsats på de danske museer, formuleret som kollektive
projekter. Fonden modtog 41 interessetilkendegivelser, hvoraf ti projektforslag blev inviteret til at udarbejde en fuld ansøgning. Af disse ti blev fem projekter tilgodeset med en bevilling.

I juni 2015 meddelte Velux Fonden, at projektet
”Atlantvolden i Nordjylland” er blandt de tilgodesete projekter, med en bevilling på 3.255.000 kr. Projektet er formuleret af og gennemføres i samarbejde mellem Museum Thy, Vendsyssel Historiske Museum, Museumscenter Hanstholm, Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet og Nordjyllands Kystmuseum.
Særligt Nordjyllands kyster bærer stadigt tydeligt præg af den tyske besættelse 1940-45 i form af de mange betonbunkere, der udgør resterne af Atlantvolden. Bunkerne udgør stort set de eneste autentiske bygningsmæssige evn fra besættelsestiden.

Projektet sigter på at undersøge og formidle de anlæg, også de mere ”usynlige,” som man fortsat finder i landskabet. Projektet vil desuden omfatte et ph.d.projekt, som undersøger Atlantvolden som kulturarv og dens museale formidling. Endelig vil
projektet omfatte udarbejdelse af stedbunden formidling af de vigtigste anlæg i det nordjyske landskab.

Til disse dele kommer for Kystmuseets vedkommende nøjere undersøgelse af to temaer, nemlig dels en undersøgelse af anlæg genbrugt af det danske forsvar i Den Kolde krig, og dels en undersøgelse af brugen af bunkere til det, som de ikke er beregnet til. Dvs. den umiddelbare efterkrigstids brug af bunkere til f.eks. vandrerhjem, genbrug som f.eks. garager, redskabsrum og graffitivæg, og mere systematisk som f.eks. vin- og ostelager, kunst- og kulturprojekter, i linjen fra skampletter til kulturminder.

(september 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Finder 500 år gammelt hus bare 30 cm nede
Danefæ: Mønt fra kejser Galbas tid
Edsring i guld lå i nyfundet bronzekar