Menu
Forrige artikel

Masser af nye kilder online

Kategori: Arkiv
Visninger: 3256

1,3 mio. nye billedfiler med scanninger af historiske kilder. Så meget nyt materiale har Rigsarkivet allerede publiceret online i 2015.

Det nye materiale rummer en bred vifte af arkivalier, som åbner for at arbejde med forskellige emner.

For slægtsforskere er kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller og lægdsruller nogen af de mest benyttede kilder. I januar 2015 publicerede arkivet omkring 27.000 filer med lægdsruller i tillæg til dem, der var i forvejen.

Er du interesseret i ejendomshistorie er det skøde- og panteprotokoller med ordlyden af tinglyste dokumenter og de tilhørende registre, som du skal bruge. Herigennem kan man fx opstille en liste over de skiftende ejere, se købs- og salgspris for ejendommen og se hvilke lån, der er blevet optaget. I januar kom der 900.000 billedfiler af skøde- og panteprotokoller fra de fynske retskredse ud på nettet.

I Orlogsværftets arkiv er der en samling af skibstegninger fra perioden 1630-1890. Tegningerne er ved at blive digitaliseret, og den første smagsprøve på godt 2.700 af i alt 15.000 er nu publiceret online. Her får man et spændende indblik i den danske flådes skibe, skibsinventar og -ornamentering, teknisk materiel og bygninger gennem mere end 250 år.

Alle arkivalier fra Geheimekonseillet kan nu ses online. Under Enevælden var Geheimekonseillet i perioden 1670-1770 kongens øverste rådgivende organ, hvor de vigtigste statssager kunne refereres og forhandles af 5-6 medlemmer i kongens nærværelse. Det var især de udenlandske sager, der blev drøftet. Alle Geheimekonseillets protokoller og dokumenter er scannet - i alt 25.000 billedfiler - så der er rig lejlighed til at se, hvad der blev drøftet i de 100 år, hvor kongerne Christian V, Frederik IV, Christian VI, Frederik V og Christian VII regerede.

En lang række såkaldt "arkivskabte hjælpemidler" er også publiceret online. Arkivskabte hjælpemidler er registraturer, registre, vejledninger, brevskriverlister og kartoteker, som især i 1900-tallet er udarbejdet af arkivmedarbejdere og af brugere. Hjælpemidlerne, som er scannet, fungerer som indgange til mange af de arkivalier, der i indscannet form findes på Arkivalieronline og via arkivdatabasen Daisy.

(februar 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fynsk bryghus er Danmarks ældste
Nyborg afløste Gammelborg
Hvordan lyder det, når udvandrernes efterkommere taler dansk?