Menu
Forrige artikel

Millioner til by-forskning

Kategori: Arkiv
Visninger: 2242

Nu skal skandinaviske byers etablering og udvikling undersøges. Det er perioden 1000-1700 som er i fokus

Projektet ’Urbaniseringens Møder og Mennesker’ har fået en bevilling på 4.903.500 kroner fra Velux-fonden til et nyt og tværgående forsknings- og formidlingsprojekt, som Københavns Museum står i spidsen for.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Statens Historiska Museer og Center for Urban Networks ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

Det omfattende materiale fra tre store byarkæologiske projekter i Odense, København og Nya Lödöse i Göteborg giver mulighed for at analysere fortidens urbaniseringsprocesser i en helt ny skala med fokus på byen som mødested og på udviklingen af urbane livsformer og fællesskaber.

En del af bevillingen er øremærket udviklingen af et mobilt museum, der skal formidle projektets resultater på en ny måde, og bringe historien ud til borgerne og til de steder, hvor tingene har fundet sted. Det mobile museum vil blive udviklet i et samarbejde mellem parterne på baggrund af Københavns Museums digitale, interaktive udstillingsrum VÆGGEN og samarbejdspartnernes fælles erfaringer med åbne udgravninger og formidling i byrummet. Installationen vil flytte mellem Odense, Göteborg og København i projektets fireårige levetid.

”Den rundhåndede donation åbner op for et helt nyt indblik i, hvordan vores allesammens København blev til. Jeg er især begejstret for ideen om at rykke museet ud på centrale historiske steder i byen. Det ligger helt i forlængelse af mine ambitioner om at gøre kulturen mere tilgængelig for flere danskere. Det håber jeg, at folk fra hele landet vil sætte pris på og benytte sig af,” siger Carl Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester.

I Odense danner udgravningerne omkring Thomas B. Thriges Gade grundlag for væsentlig ny viden om det middelalderlige Odense, mens det i Göteborg er udgravningen af Nya Lödöse, der tidligere var hovedby i området fra 1473 til 1624. I København har de omfattende udgravninger i forbindelse med anlæggelsen af Metro City Ringen givet mulighed for at genlæse Københavns tidlige historie, og projektet udmærker sig ved, at disse delprojekter tænkes sammen og skaber en videnskabelig synergi.

Museumsdirektør Lene Floris, Historie & Kunst, udtaler: ”Det er helt afgørende og meget prisværdigt, at Veluxfonden har skabt denne mulighed for tværgående samarbejder mellem universitet og museer. Når den klassiske forskning samtænkes med nye formidlingsformer, styrker det både offentlighedens indsigt i museernes arbejde og selve forskningen på museerne. Vi ser frem til et tæt samarbejde på tværs af fag og institutioner takket været denne bevilling.”

(juli 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Stevnsfortet fredet
Find 120.000 historier om Aarhus på Sejrs Sedler
Danevirke er ældre end vi troede