Menu
Forrige artikel

Nyt om udsattes Danmarkshistorie

Kategori: Arkiv
Visninger: 2303

Takket være bl.a. interviews og beretninger er vi blevet klogere på efterkrigstidens liv for børnehjemsbørn, udviklingshæmmede og andre udsatte grupper.

Udsatte grupper som udviklingshæmmede, sindslidende og børnehjemsbørn har længe haft en birolle i bøger om danmarkshistorien, og der findes kun få analyser af gruppernes personlige oplevelser på institutionerne i perioden 1945 til 1980.

Nu bringer et stort forskningsprojekt under Svendborg Museum flere af historierne frem i lyset. Formålet med projektet, som blev muliggjort af en bevilling over satspuljeaftalen for 2012, har været at bevare, dokumentere og formidle historien om udsatte grupper.

Projektet handler om livet og vilkårene for børn og voksne, der var anbragt på periodens børnehjem, åndssvageforsorgens anstalter, psykiatriske hospitaler, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, epileptikere og vanføre. De personlige fortællinger drejer sig om erfaringer fra disse institutioners lukkede verden. Beretningerne beskriver hverdagslivets små og store oplevelser, men også erfaringer fra institutionernes skyggeside i form af afstraffelser, indespærring og tvang.

En del af beretningerne er al blevet indsamlet ved udførlige interview med udvalgte øjenvidner, mens en anden del er blevet indsamlet på hjemmesiden www.anbragtihistorien.dk. På hjemmesiden har beretninger både kunnet oploades som tekst, lyd eller film. Knap 140 beretninger er blevet indsamlet på siden.

Projektet har desuden haft til opgave at registrere litteratur og samlinger om udsatte gruppers historie. I forbindelse med projektet er der blevet udarbejdet en omfattede litteraturfortegnelse om både faghistoriske kilder og centrale samtidige kilder som betænkninger, lovssamlinger og cirkulæreskrivelser.

Derudover har projektgruppen udarbejdet en arkivfortegnelse med en beskrivelse af, hvorledes man kan lokalisere arkivalier om udsatte grupper, en oversigt over eksisterende museer og samlinger inden for området og endelig en institutionsfortegnelse, hvor man kan søge information om enkelte institutioner inden for børneforsorg, åndssvageforsorg, psykiatri m.m.

(april 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Skattefund på Falster
Guldspiraler er en gåde for arkæologerne
Den Gamle By får huse fra 2014