Menu
Forrige artikel

Sjældent fund af jernaldermark ved Hirtshals

Kategori: Arkiv
Visninger: 2059

En nyfundet jernaldermark er pløjet med muldfjeldsplov - datidens teknologiske revolution

Hirtshals Havn vokser og derfor genlyder klitplantagen øst for Hirtshals i disse dage af maskinernes dybe rumlen.

Hjørring Kommunes nye indfaldsvej til havnen er på vej, men netop der hvor klitternes er højest og der er frit udsyn til Nordsøen, arbejder arkæologerne fra Vendsyssel Historiske Museum for Hjørring Kommune med at afdække, dokumentere og tolke en mark, dybt under lagene af flyvesand; der ud fra disse lag af flyvesand at dømme stammer fra yngre jernalder (300-1050e.Kr.f.).

Marken er tilsyneladende bevaret i sin helhed, som lange smalle agre på 4,5m til 8m brede med lave grøfter imellem. Marken viser at der var tilbagevende problemer med flyvesand og et år blev det bonden for meget, og marken blev givet tilbage til elementernes forgodtbefindende.

Marken er pløjet med muldfjeldsplov, det vil sige en plov, der vender jorden ligesom nutidens plove gør. Før muldfjeldsploven pløjede man med ard, der blot brød jorden men ikke vendte den, muldfjeldsploven var således en teknologisk revolution. Der foregår i disse år et arbejde med at kortlægge hvornår muldfjeldsploven kom til Danmark. I Tyskland og Holland kan plovens indførsel kobles sammen med rugens
indtog omkring Kristi fødsel I dag ved vi at rugen var en væsentlig afgrøde i Jylland allerede i 300-tallet, men hvad med muldfjeldsploven? Bevarede marker fra yngre jernalder er sjældne, for at de bevares, kræver det at de bliver beskyttet imod senere pløjning af et overliggende lag, fx gravhøje, klæglag fra marsk eller, som
her ved Hirtshals, en tyk dyne af flyvesand.

En række andre fund viser at man i Vestjylland sandsynligvis introducerede muldfjeldsploven i yngre jernalder. Marken ved Hirtshals er dermed en vigtig brik i at forstå hvordan landbruget udviklede sig i jernalderen og gav det økonomiske grundlag for dannelsen af kongedømmet Danmark, vikingetogterne og middelalderens konsolidering af Danmark. Men marken er også med til at belyse livet for den danske bonde i jernalderen. Derudover giver udgravningen mulighed for at få et indblik i landskabets udvikling i Vendsyssel, hvordan menneske og natur spiller sammen.

(marts 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De første "landmænd" kom udefra
Grønlændere opfandt den mobile spæklampe
Nationalmuseet frigiver tusindvis af historiske fotos