Menu
Forrige artikel

Spændende stenalderhuse fundet ved Nibe

Kategori: Arkiv
Visninger: 2708

I Nibe skal der bygges nye huse på et højdedrag ved Skalhøje. Det var også et populært beboelsesområde i den sene stenalder.

Lige nu er undersøgelserne af en 4.000 år gammel boplads i fuld gang på Skalhøje ved Nibe. På det smukt beliggende højdedrag er Nibe Entreprenør & Transport A/S i færd med at udstykke byggegrunde, og Nordjyllands Historiske Museums undersøgelser på stedet viser, at højdedraget også var et populært sted at bo i den sene stenalder.

Arkæologerne har nemlig fundet fem hustomter, og det kommer som lidt af en overraskelse, da tidligere undersøgelser i området ikke har givet anledning til at forvente stenalderbebyggelse her. Flere af husene indeholder affaldslag med keramik og meget karakteristiske flintredskaber bl.a. flintdolke og segl. I den sene stenalder er flinthåndværket på sit højeste i danmarkshistorien, og smukke dolke, kornsegl og pilespidser fremstilles af flintesten. Råmaterialet har man kunnet finde de steder, hvor der er kridtundergrund. Flinten blev nemlig dannet for 50 millioner af år siden på bunden af det hav, der dengang dækkede hele Nordvesteuropa. Flinthåndværket var så krævende, at det ikke kunne udføres af alle og enhver. Affald fra flintproduktion viser, at en specialist, der har mestret det krævende flinthåndværk, har opholdt sig og arbejdet på bopladsen.

I den sene stenalder byggede man aflange huse, fortæller arkæolog Karen Povlsen fra Nordjyllands Historiske Museum. I nogle huse nedgravede man gulvet i husets ene ende indtil ½ meter. Hvorfor man har brugt al den energi på at nedgrave husgulvene er stadig lidt af en gåde. Nogle har foreslået, at det kan have at gøre med at isolere boligen eller skabe varme i den høje del, mens andre mener, at nedgravningen er opstået ved, at man i mange omgange har skovlet møg fra dyr ud af huset, og at de nedgravede dele dermed repræsenterer stalde.

På det tidspunkt stenalderbebyggelsen lå på højdedraget, havde der allerede været landbrug i Danmark i ca. 2000 år, og i Europa var bronzealderen begyndt. Det var en periode, hvor kontakter over lange afstande øgedes i såvel omfang som betydning. Vandvejene var vigtige i den forbindelse, da transport ofte foregik med båd. Fra bopladsen på Skalhøje er der udsyn over både Limfjorden mod vest og Binderup Ådal mod øst, og man har sikkert benyttet sig flittigt af disse transportårer for at holde sine netværk ved lige langs Limfjorden og ind i Himmerland. Om beboerne har rejst længere omkring, findes der ingen håndfaste beviser for. Dog viser fund af kobberøkser fra andre områder i Himmerland, at man havde forbindelser til bl.a. Centraleuropa, hvor råmaterialerne fandtes.

Arkæologerne forventer, at flere spændende fund og oplysninger om datidens huse og levevis vil dukke op i løbet af de kommende uger, hvor hustomterne færdigundersøges.

(2014)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Unik mønt fortæller nyt om fynske vikinger
Ny historisk turistattraktion får kæmpestøtte fra Realdania
Nationalmuseet frigiver tusindvis af historiske fotos