Menu
Forrige artikel

Brahetrolleborg vandmølle restaureret

Kategori: Arkiv
Visninger: 3612

En fredet vandmølle har fået nyt liv, og skal nu sælges

For nylig holdt Kulturstyrelsen rejsegilde på Brahetrolleborg Vandmølle på Fyn, der for få år siden lignede, hvad mange sikkert vil kalde, en ruin.

Men takket være en gennemgribende genopbygning er møllen snart igen en smuk del af et af Danmarks bedst bevarede herregårdsmiljøer, som udgøres af bl.a. en hovedbygning, hospital, landarbejderboliger, godsforvalterbolig, skovriddergård, fiskerhytter ved søen og endelig møllen ved Silke Å.

Brahetrolleborg Herregård var i perioden 1775 til 1801 ejet af greve Johan Ludvig Reventlow, som var en af foregangsmændene i tidens store landboreformer, da bøndernes stavnsbånd blev ophævet.

Brahetrolleborgs hovedbygning og kirken blev opført i løbet af 13- og 1400-årene af cistercienser-ordenen, dengang som "Holme Kloster." Herregården, den tilhørende avlsgård og de 12 bygninger med relation til godset, herunder møllen, er alle fredet.

Den nuværende møllebygning er opført som slotsmølle i 1792. Vandmøllen havde oprindeligt tre store hjul, som drev syv kornkværne. Vandhjulene og det gamle mølleri blev i 1943 erstattet af en turbine, der leverede strøm til godset indtil ca. 1990. Siden har vandmøllen ikke været i brug, og der skete et hastigt forfald.

Kulturstyrelsen (Dengang Kulturarvsstyrelsen) købte derfor Brahetrolleborg Vandmølle i 2006 med det formål at restaurere stuehuset og genopbygge vandmøllen, så de fredede bygninger stadig fremstår som det bedst bevarede herregårdsanlæg i Danmark.

Det lykkedes. Og når restaureringen er afsluttet, sættes vandmøllen til salg på markedsvilkår.

Foto: Bolette Lehn Petersen

(april 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Sankt Lucius´ hovede er slet ikke hans
Danske timian-sorter skal bevares
Dansk Supermarkeds arkiv på Aarhus Stadsarkiv