Menu
Forrige artikel

Stok genforenet med sin ejer efter 40 år

Kategori: Arkiv
Visninger: 2103

Sønderborg Slot har fået en ny genstand, som har en næsten utrolig "fundhistorie".

Christian Delf fra Sønderborg blev født i Ulkebøl i 1887. Han blev uddannet som skomager og tog i 1910 på valsen i Europa. Med sig havde han sin stok. Den bærer vidnesbyrd om de byer, han opholdt sig i: Düsseldorf, Bruxelles, Paris, osv.

I 1914 arbejdede han på et skomagerværksted i Zürich, da Første Verdenskrig brød ud. Han hastede hjem til Nordslesvig, hvor han skulle melde sig ved mobiliseringen - men han glemte sin stok i et skab på det schweiziske skomagerværksted.

Christian Delf gjorde Første Verdenskrig med. Der findes bl.a. et digt, han skrev fra Galicien i 1917. Det vidner om soldatens hjemve:

Min Barndoms Strand, hvor du er skøn!
Did gaar min Længsel end i Løn,
hvor jeg har leget i Grus og Sand
og sejlet i det blanke Vand.

Mit Skib med Sejl og Mast og Raa
til fjerne Lande skulde gaa,
hvor Solen sank i Havets Skød
og farved Himlen luerød.

Og siden saa jeg mangt et Land
og var paa mangen fremmed Strand,
men intet bød mig, hvad du gav,
mit eget kære Land og Hav.

Min Barndoms Strand, du skænker Fred
og glæder mig ved hvert et Fjed.
Din Ensomhed, din friske Vind
mig gør saa lys og let i Sind.

Jeg elsker Havets Bølgebrus
og Bøgeskovens tyste Sus,
de frodiggrønne Bakkedrag
med Hegn i Blomst en Sommerdag.

Mit Modersmaal saa blødt og blidt,
mit Folk, i Sind saa støt og frit
og stærkt i Nødens bitre Stund,
jeg elsker til mit sidste Blund.

Og derfor end jeg længes did
for frit at røgte Fredens Id.
Min Barndoms Strand, min gamle Ven,
maaske, maaske vi ses igen.
Galicien, Juni 1917.

Christian Delf, Sønderborg. Digtet er trykt i DSK's årbøger, 1942.
Mange år efter krigen, i 1950'erne, får Christian Delf lyst til at vise sin kone nogen af de steder, han besøgte som ung skomagersvend. De rejser til Bruxelles, Paris - og Zürich. Her opsøger han det skomagerværksted, hvor han havde arbejdet mere end 40 år tidligere. Hans stok stod stadig i skabet.

Christian Delf blev genforenet med sin stok og tog den med hjem til Sønderborg, hvor den nu er overdraget til Museet  på Sønderborg Slot.

(marts 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Da herregårdene var porten til Europa
Ny website med kilder om mordet på Broendehusmanden
Kongekapellet på Grathe hede er fundet