Menu
Forrige artikel

…et meget ilde berygtet Fruentimmer

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 8954

Af Birthe Korsbæk

Bogen handler om fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet. Kirsten Andersdatter Kudsk levede i et lille landsogn syd for Hjørring. Forfatteren har gravet i Hjørrings lokalhistoriske arkiver, hvor Kirsten har efterladt sig flere spor. Hun havde en kummerlig tilværelse, blev mistænkt, anklaget og dømt for lidt af hvert, ikke mindst for tyveri og hor - samkvem uden for ægteskab var forbudt og dermed strafbart - endda strengt!!

Kirstens og kærestens liv som tyende på de store gårde var ikke lutter lagkage. Bogen handler om livet blandt rakkere, tyveknægte og prostituerede – og især om fattigdom og udstødelse. Også om overlevelse, forbudt kærlighed og kampen for at overleve, når man tilhørte gruppen af kvindfolk og fattigfolk på landet. Løsgængeri var strafbart, også hvis der ikke var arbejde at få, og samliv uden ægteskab var strafbart. Landsognenes præster var ofte meget nidkære og fordømmende og hurtige til at anmelde ”utugtigt liv”.

Ja, det var næsten strafbart bare at være fattig, så havde man ingen rettigheder. Adskillige udskrifter og citater fra forhørsprotokoller viser, at hvis man blev angivet eller mistænkt for noget strafbart, og hvis man samtidig var fattig, så kunne man godt regne med lovens strengeste straf. Man blev simpelthen spærret inde under kummerlige kår til man bekendte, og et ophold i datidens arresthuse kunne vel efterhånden få en stakkel til at erkende hvad som helst. Dette førte til en høj grad af angivelser om hinanden i håb om, at man så selv kunne slippe fri.

Vi læser om natmænd, skøger og rakkere, som var bødlens hjælpere, og der var ikke noget, der hed erstatning for uberettiget fængsel. Og får et fint og troværdigt indtryk af provinsmiljøet blandt fattigfolk, med druk og prostitution og daglig kamp for at overleve i midten af 1800-tallet. Det er meget hjertegribende læsning. Det var ikke nogen ønsketilværelse at være Kirsten, - langt fra!!

I generationer efter Kirsten opstod der en ny mulighed, - nemlig at ”flygte til Amerika”. Hvad flere af hendes børnebørn gjorde - vel næsten den eneste vej ud, hvis man var efterkommer af ”et meget ilde berygtet fruentimmer”.

Kirsten var offer for meget skarpe klasseskel og fordømmelse efter et samliv med en mand, hun ikke var gift med, men de boede sammen til døden skilte dem.

Bogen om Kirsten er hjertegribende og troværdig læsning om datidens liv blandt fattigfolk, baseret på undersøgelser i lokalhistorisk arkiv. En særdeles læseværdig beskrivelse.

Historie-online.dk, den 2. januar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Landkrigen 1807
Den standhaftige tinsoldat - En biografi om Frederik 6.
Prostitutionen og Grundloven