Menu
Forrige artikel

Kungamakt och bonderätt

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2308

Af Irene Hellvik

Stefan Perssons afhandling om de danske konger  og bønderne fra Göinge herred i Skåne i perioden 1525 til 1640 er en levende beretning om livet som det udformede sig i et usikkert område i landet. Netop dette område var i kampzonen under både Den nordiske Syvårskrig og Kalmarkrigen. 

På trods af krige og bondeoprør, sædernes skiften efter reformationen samt en udbredt uvilje til at parere ordre ved pålagt ekstraarbejde, så bevarede de nordskånske bønder et godt forhold til den danske kongemagt. Persson gennemgår meget grundigt kildematerialet om strafferetten, arbejdsvilkårene for kongens fæstebønder, for landgilderne og de mange andre af datidens skatteforhold og forstår at gøre kildemateriale til et spændende stof ved at sætte det ind i en empirisk kontekst. 

Ambitionen med at påvise, at göingebønderne havde en meget aktiv rolle i den måde, deres liv skulle udforme sig på, fremgår tydeligt som læsningen skrider frem. Interaktionen mellem bønder og kongemagt var af vital betydning i dette område, der lå så tæt på Sverige. Det var af yderste vigtighed for kongen at have et godt forhold til disse grænselandsbønder, og derfor var det ikke usædvanligt med diverse former for skattelettelser eller -fritagelser. Der vigtigste var at bevare bøndernes loyalitet til Danmark. 

De skiftende konger gennem perioden formår dog alligevel med lige dele privilegier og omformning af magtstrukturen at få betydelige ændringer gennemført så den centralisering af magten, der ønskes fra kongemagtens side, også er en realitet ved periodens slutning.

Bogen giver et glimrende tidsbillede af bondesamfundet i Danmark/Skåne i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet. Teksten er teoretisk, men godt krydret med empiri. Kungamakt och Bonerätt anbefales varmt til de, der vil vide mere om denne spændende del af vores historie. 

Man sidder tilbage med en fornemmelse af at have set en film, så levende beretter Persson om bøndernes og deres gøre og laden ud fra kildematerialet. Den teoretiske viden er essentiel for at kunne gøre dette så flot.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Slægten Borgia
Svenskekrigene 1657-60
Jens Munk