Menu
Forrige artikel

Frederik Visbys Århus

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6894

Af Uffe Barsballe Thyssen, arkivar, Haderslev Byhistoriske Arkiv

I forbindelse med Den Gamle Bys udstilling af Frederik Visbys akvareller, har man valgt at ledsage udstillingen med dette veludrustede værk, der nærmest er at karakterisere som et udstillingskatalog. Og kataloget er på mange måder imponerende. Gode gengivelser af akvarellerne og lærerige ledsagende tekster af forfatteren om Århus før og nu; og så selvfølgelig Frederik Visbys egne små kommentarer til de enkelte billeder, der gør det hele til behagelig læsning.

Bogen indledes med en præsentation af Frederik Visby, og det er en præsentation der efter gennemlæsning af bogen må siges at være for kort. Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at billederne kunne have sagt én meget mere, hvis man indledningsvis havde sagt noget mere om personen Frederik Visby.

Bogens forfatter demonstrerer stor indsigt i den lokale geografi, og vi bliver kyndigt ledt rundt omkring i byen og bliver oplyst om de enkelte byområders udvikling, hvor man også benytter lejligheden til at gribe frem i tiden og forklare, hvad der ligger på stedet i dag. Også i sine studier af de ydre detaljer som klædedragt og arkitektur er det tydeligt, at bogens forfatter er på hjemmebane, men fortællingen bliver straks mere tilbageholdende, når det drejer sig om de folk, der går i tøjet og bebor husene. Skildringen af det mangfoldige persongalleri holder sig til det sikre, og her kan det ærgre lidt, at man ikke har udnyttet chancen for at spinde videre på historien og måske gøre den endnu bedre. Som et eksempel kan nævnes billedet (s. 181), hvor en sømand taler med en tjenestepige. Her anes til højre i billedet en håndværker og der gættes på, at han er kobbersmed. Her er det, efter min opfattelse, langt mere interessant at gætte på, hvad den unge pige tænker på, fremfor om det nu er en smed eller skomager, vi ser i periferien.

På trods af at mange oplysninger nødvendigvis bliver nødt til at blive gentaget på grund af bogens egenskab som udstillingskatalog, bliver gentagelserne på forunderlig vis aldrig irriterende eller forstyrrende. Selv femte gang det nævnes, at kirkegården til Domkirken blev nedlagt i 1813, virker oplysningen relevant for netop dén billedbeskrivelse.

Alt i alt må man konstatere, at det er en fornøjelse at bladre gennem bogen, der i kraft af de mange flotte gengivelser af akvarellerne i samspil med teksterne gør den alle pengene værd, og er man århusianer, er der kun en ting at sige: Gå vejen forbi Den Gamle By og se akvarellerne "live" i netop de omgivelser, de skildrer.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Andersen og Danmarkshistorien
1864
Danmark under den 2. industrielle revolution