Menu
Forrige artikel

Fanden tage i morgen

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7875

Af Ditte Lærkedahl Jensen, cand. mag.

I ”Fanden tage i morgen”, kommer vores bedsteforældres og oldeforældres seksualliv under lup. Det er de fem forbandede år, der fokuseres på, og bogen tager afsæt i spørgsmålet om, hvorfor der blev undfanget så voldsomt mange børn i disse år. Bogens helt store force, er at historiker og forfatter Thomas Oldrup inddrager en hidtil uset bredde af kildemateriale til at belyse dette (for datiden), tabuiserede emne. Vi kommer tæt på den intime sfære gennem statistisk materiale, seksualoplysningslitteratur såvel som samtidige undersøgelser, men vi kommer også helt ind på livet af de personlige, seksuelle erfaringer. Denne vinkel bliver belyst gennem erindringer, samt Oldrups helt store scoop: En ung mands dagbog med detaljerede og ligefremme oplysninger om seksuelle eskapader.

Thomas Oldrup har også tidligere (i sit speciale om seksualitet i 1700-tallet: Det sagde hun også i 1700-tallet), beskæftiget sig med, hvordan det intime samliv udleves i sammenhæng med samfundets indretning. Netop fordi køn, seksualitet og kærlighed er størrelser, der gøres forskelligt, alt efter hvilke normer og forventninger der findes i tiden, bliver dette fokus også en nøgle til at forstå perioden i bredere forstand. Med tanke på den enorme interesse der er for 2. Verdenskrig, er det bemærkelsesværdigt, at ingen før har gravet dybere i periodens seksuelle normer og praksis. Oldrup præsenterer os blandt andet for et hidtil ukendt lag af de frihedskæmpere, der ellers er blevet skrevet så meget om i forvejen. Men også den brede, danske ungdom bliver portrætteret fra en ny vinkel. Som læsere kan vi forundres over, hvor svært det i 1940 har været at finde brugbar information om sex – og vi får konkrete eksempler på, hvad denne uvidenhed betød for det enkelte menneskes seksualliv. De desperate og farlige forsøg på at fremprovokere abort, kunne eksempelvis koste to pakker cigaretter hos en mere eller mindre kompetent abortudøver. Vi bliver endda ført med bag Frøslevlejrens og Horserødslejrens mure og de romancer, der fandt sted på trods – eller på grund af krigen.

 (Også) denne ungdom blev italesat som ustyrlig af den ældre generation, og krigen førte da også til løse seksuelle forbindelser. Boligforhold og seksualmoral betød, at mange seksuelle møder foregik i det fri. Tak til Oldrup for at give os et helt konkret indblik i, hvad man gjorde i 1940, når der sad en sød fyr i sporvognen, eller en dans førte til et kys, der førte til mere. Og hvem skulle have troet, at der midt under besættelsen var en ung ingeniør der nidkært skrev i sin dagbog, hvor mange orgasmer det blev til, hver gang han havde sex? Den unge mands dagbog vidner om en stor dedikation til det seksuelle, og optegnelser om blandt andet oralsex giver et helt unikt indblik i, hvordan et seksuelt forhold har kunnet udarte sig i datiden. Det var vildere, end man lige går og forestiller sig. Henrik (som skrev dagbogen) var meget optaget af at have et tilfredsstillende seksualliv, og Oldrup giver et fascinerende billede af, hvordan de konkrete personlige oplevelser spiller op af de normer, der kom til udtryk i samtiden. Det er denne styrke, der gør, at også inkarnerede fans af faglitteratur om besættelsestiden bør glæde sig til via Fanden tage i morgen at få endnu en brik til at forstå perioden og de mennesker, der levede i den.

Der er forskellige forklaringsmodeller, der forsøger at finde en årsag til de mange børn undfanget under besættelsen, og Oldrup diskuterer disse løbende. Særligt det forhold at mange befandt sig langt fra hjemmet på grund af besættelsen, fremhæver han som en af grundene til de mange børnefødsler.

Det unikke kildemateriale (med dagbogen som rubinen i turbanen), giver et fantastisk grundlag til fortællingen om et hidtil overset perspektiv af besættelsestiden. Sproget er levende, formidlingen af materialet er kompetent, og diskussionerne undervejs er relevante. Bogen skal læses af alle, der er nysgerrige på, hvilken virkelighed mennesker i besættelsestiden levede i, og hvordan dette udmøntede sig i deres mest intime relationer.

Historie-online.dk, den 27. marts 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bondehjerte
Danmark besat 1940 - 1945
Kurs mod friheden