Menu
Forrige artikel

Christoffer Columbus

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5406

 

Af Anders Ellegaard

Bogens undertitel lyder: Den hemmelige dagbog og hans fantastiske rejse til Amerika. Det er en ny og revideret udgave af forfatterens bog, som udkom i 2006.

Man ved egentlig ikke særlig meget om Columbus fødsel, barndom og ungdom. Han er formentlig født i 1451 og opvokset i Genova, hvor hans far var uldspinder. Hans første uddannelse og arbejde var som sømand og handelsmand i Middelhavsområdet. De sejlende købmænd handlede med araberne, som via Silkevejen stod i forbindelse med ”Indien” fra Kina til Ægypten. Handelsvarerne var silke, krydderier, ædelsten med mere. Varerne kom dels som karavaner over land dels sejlende fra Asien til arabiske havne på sydkysten og derfra videre med kamelkaravaner til havne ved Middelhavet. Suez-kanalen var ikke udgravet dengang. Da tyrkerne erobrede Konstantinopel blev karavanevejen lukket for europæerne. Vejen syd om Afrika og bagvejen til Indien var endnu ikke fundet.

I Portugal forsøgte Columbus at få kongen til at finansiere en sejlads mod vest, idet han var sikker på, at kunne finde bagvejen til Indien og Storkahnens rige. Efter flere års forsøg derpå, vendte Columbus sig mod det spanske kongehus; Kong Ferdinand og Dronning Isabella. Efter endnu flere års forsøg lykkedes det Columbus at få tre skibe (karavellerne Santa Maria, Niña og Pinta) udrustet til en ekspedition, som skulle finde Indien ad bagvejen og blandt andet hente silke, krydderier og guld. Dronning Isabella (La Catolica) var meget religiøs, og udsigten til at omvende inderne til kristendommen/katolicismen har måske betydet meget for hende.

I 1400-tallet var der to teorier om jorden: den var rund eller flad. Mange søfolk troede på det sidste. For enden af oceanet var der frit fald. Sejlads var dengang kystnær, hvor man altid havde land i sigte. I bogen beskrives datidens sejlads, skibstyper, -navigation, instrumenter med mere.

Afrejsen fra den lille spanske havn Palos skete den 3. august 1492. - Columbus skrev to logbøger. Dels en logbog, som besætningen kunne se og læse i, dels en hemmelig logbog, som Columbus gemte til sig selv. I den almindeligt tilgængelige logbog skrev han færre sømils sejlads end skibene faktisk sejlede, hvilket blev skrevet i den hemmelige logbog.

Forfatteren skriver, at det var for, at besætningen ikke skulle tro, at der var så mange sømil hjem. I det hele taget fremstår det ikke, som om de to andre kaptajner og besætningerne på de tre skibe var særligt loyale overfor Columbus.

Efter beskrivelse af sejladsen og forskellige hændelser undervejs når Columbus frem fredag d. 12. oktober 1492. Han møder den indfødte befolkning ”med kærlighed ikke med tvang.” En afsløring af, at det var Columbus tanke at vise den hemmelige logbog til Kong Ferdinand og Dronning Isabella. Den videre historie og senere rejser til området afslørede nemlig, at Columbus og hans søfolk ikke behandlede de indfødte godt. I logbogen beskrives de indfødte som venlige, smukke, nøgne mennesker. Columbus havde en tolk med som talte flere sprog, men som ikke kunne forstå de indfødte. Det kan undre, at Columbus den ene gang efter den anden skriver om, hvad de indfødte fortalte ham.

Sejladsen fortsatte til ø efter ø, og det fremgår, at jagten på guld nærmest var en besættelse for Columbus. Som appetitvækkere: mødte Colombus menneskeæderne på én af øerne? - kaptajnen på den hurtigste karavel stak af, og Columbus mistænkte ham for at ville finde guldet og sejle til Spanien for at tage æren af at have fundet vejen til Indien - en anden af karavellerne forliste, så Columbus kun havde ét skib tilbage - på hjemturen kom Columbus ind i en langvarig og kraftig storm/orkan - Columbus blev nødt til at søge i havn i Portugal, som ellers var Spaniens fjende.

Men til sidst kom Columbus tilbage til Palos den 15. marts 1493, hvor han blev modtaget som en helt. I Barcelona blev han modtaget og hædret af Kong Ferdinand og Dronning Isabella. Med sig havde Columbus dels forskellige vareprøver og dels nogle indfødte, som han nærmest havde bortført. Men ikke noget videre i guld.

Opdagelsen af vejen til ”Indien” blev hurtigt kendt i hele Europa og i de følgende år sejlede mange skibe derover. Columbus foretog selv tre rejser mere, men guldminerne fandt han aldrig. Efter den tredje rejse blev han faktisk lagt i lænker og sejlet tilbage til Spanien. Læs selv hvorfor, og hvem der hjalp ham ud af dén klemme.

Columbus døde den 20. maj 1506. Han var bitter over sin skæbne og overbevist om, at han havde fundet bagvejen til Indien. Flere kapeller og kirker gør krav på at have Columbus´ kiste og knogler.

Den hemmelige logbog er gengivet i uddrag efter forfatterens valg, og med dennes fortolkninger og kommentarer til uddragene. Nogle gange er kommentarerne måske nok sandsynlige, men mere populærhistoriske end faghistoriske.

Bogen er fyldt med godt trykte illustrationer, omend der nogle steder mangler forklaringer på billedernes indhold. Der tænkes her især på kobberstikkeren Theodore de Bry´s gode farvelagte stik på seks dobbeltsider.

Historien om Amerikas navngivelse efter den italienske købmand Amerigo Vespucci er også med. Da Europa, Afrika og Asien er kvindenavne blev hans fornavn ændret til Ameriga.

En dramatisk fortalt historie og et spændende bud på myten om Columbus og opdagelsen af bagvejen til ”Indien”.

[Historie-online.dk, den 24. februar 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
H.C. Hansens liv og tid
Grevinden
Winston S. Churchill - Den ultimative biografi