Menu
Forrige artikel

Den loyale partisoldat

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4942

 

Af Preben Etwil

Nu foreligger der en biografi over en betydningsfuld, men nu nærmest glemt, socialdemokratisk minister, Poul Hansen (1913-1966), der var valgt til Folketinget fra 1945 og frem til sin død i 1966, hvoraf han var Forsvarsminister i perioden 1956-62, og Finansminister fra 1962 til 1965.

Perioden er for en nutidshistoriker yderst interessant. For det var i den periode, hvor den danske velfærdsstat virkelig tog form og var i en rivende vækst. Det er også den periode, hvor Danmark fuldt ud tilsluttede sig forsvarstanken og de vestlige allierede.

Der er ingen tvivl om, at Poul Hansen i den offentlige bevidsthed stod i skyggen af store socialdemokratiske navne som Hans Hedtoft, H.C. Hansen, Viggo Kampmann, Jens Otto Krag og Per Hækkerup. Dette skyldes helt givet Poul Hansens meget ydmyge offentlige optræden. For han var både indflydelsesrig og sad tæt på toppen af Socialdemokratiet – ja, det nævnes, at han i flere omgange skulle have været i spil som både Socialdemokratiets partiformand og næstformand. Biografien nævner endog, at hvis de historiske kort var blevet vendt lidt anderledes, kunne han såmænd have været endt som statsminister i stedet for Viggo Kampmann.  

Bogens forfatter John Theil Münster har dog været på lidt af en opgave ved at skrive denne biografi. Det skyldes, at der overhovedet ikke foreligger nogle personlige papirer i form af breve, dagbogsnotater, udkast til manuskripter eller forhandlingsnoter, hvor Poul Hansen giver udtryk for, hvilke motiver, ledetråde eller overvejelser han måtte have haft i sine utallige ministerielle og politiske beslutninger og afgørelser. Det gør, at det knapt så meget handler om Poul Hansen som person, men mere om den tid, som han levede og fungerede i.

De personlige papirer, der jo traditionelt udgør kernen i en politisk biografi, er totalt fraværende. Det kan man takke hans kone for, der brændte det hele efter Poul Hansens død. Det er en fattig trøst, at John Theil Münster har måtte nøjes med et par samtaler med sønnen, og indhente forskellige, men få, udsagn fra medarbejdere og kollegaer om Poul Hansens politiske virke her på jord.  

Han havde fortjent bedre, men man kan ikke skrive en biografi på et materiale, der ikke eksisterer. Biografien bygger derfor stort set udelukkende på andres trykte kilder.

Men historien er interessant i sig selv. Poul Hansen var udlært som møbelsnedker, og blev en af de sidste ledende socialdemokrater, som med en håndværkerbaggrund nåede tæt på toppen af dansk politik.

Som forsvarsminister forhandlede og gennemførte Poul Hansen et forsvarsforlig med opbakning og deltagelse fra alle Folketingets partier bortset fra SF og DKP. Det var første gang i 80 år, at Danmark fik et bredt forsvarsforlig.

Poul Hansen blev, stort set mod sin egen vilje, udnævnt til finansminister og trådte tre år senere tilbage på grund af dårligt helbred, og afgik ved døden kun et år efter. Dermed delte han en kedelig skæbne med sin generation af store og arbejdssomme politikere, som fx Hans Hedtoft og H.C. Hansen, der så at sige døde på jobbet.

Poul Hansen vil i den politiske personalhistorie blive husket for sin utrolige og ubetingede loyalitet overfor partiet og skiftende socialdemokratiske statsministre, herunder H. C. Hansen, Viggo Kampmann og Jens Otto Krag.

Lidt malurt skal der hældes i bægeret. Bogen er for lang, da der er for mange gentagelser. Nogle gange bliver den samme episode, handling eller fortælling fortalt både tre og fire gange. Det er for meget, selvom læseren skulle have en dårlig hukommelse.

Der er også sine steder en detaljeringsgrad, der ikke ligefrem bidrager til læsningens fremdrift. Når det er sagt, skal det også fremhæves, at det sidste afsnit: ”Poul Hansens indsats i dansk politik, afsluttende vurdering” (p. 300-309) er et fremragende koncentrat af hele bogen.

Bogen ER skrevet på et tyndt biografisk kildegrundlag, men giver alligevel et godt billede af den politiske samtid, og om en politiker der både var hæderlig, vellidt og utrolig arbejdsom.

Med disse ord skal bogen anbefales enhver, der ønsker at sætte sig ind i den socialdemokratiske partihistorie. 

[Historie-online.dk, den 2. september 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Brødrene Classen
Claras krig - En piges dramatiske kamp for at overleve
Farimagsgade