Menu
Forrige artikel

Tilbage til 60'erne

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4589

Af Lene Tranberg, cand. mag. i historie og dansk

Som en af dem, der først kom til verden i slutningen af 1970´erne, følte jeg mig lidt snydt, da jeg læste Ove Dahls ”Tilbage til 60´erne. Alle de ting, du har glemt, du kan huske.” For dette værk formår virkelig at fremstille 60´erne som en hyggelig og næsten idyllisk tid, fuld af fremskridt, velfærd, optimisme, højt humør og livsglæde, på en måde, så du får lyst til at have været dér selv.

Tilbage til 60´erne” er et godt fortalt og flot illustreret værk, der genfortæller 60´ernes barne- og ungdomsliv med udgangspunkt i de genstande, som børn og unge omgav sig med, legede med og på anden måde udfoldede sig med i 60´erne. Det er de helt små og nære ting fra almindelige menneskers daglige liv, der bringes på banen her. Det er de ting, som man typisk knytter gode minder til som f.eks. legetøj, blade, tøj og forskellige andre moder og tendenser.

Denne tilgang til kulturhistorisk formidling grunder i forfatteren Ove Dahls erfaringer fra sit arbejde som leder af Dansk Center for Reminescens. Her arbejder han med at kalde minder frem hos ældre gennem genstande fra fortiden. På baggrund af denne erfaring er hans hensigt med ”Tilbage til 60´erne” at få danskerne til at arbejde med deres egne livs historie og erindringer og herigennem komme til at se dem selv i en historisk sammenhæng. På den vis er ”Tilbage til 60´erne” tænkt som en ny meget illustrativ form for Danmarkshistorie, der kan skabe en fælles hukommelse om et centralt årti i vor nære fortid.

”Tilbage til 60´erne” indledes af en let overskuelig indholdsfortegnelse og et informativt og appetitvækkende forord. Herefter følger selve fremstillingen, der består af 39 tematiske afsnit af 4 siders længde. Bogen afsluttes af litteraturliste, fortegnelse over fotos og illustrationer samt et register, der også gør bogen meget overskuelig og egnet som opslagsbog.

Værkets to første afsnit skildrer arven fra 1950´erne og det økonomiske opsving og den medfølgende velfærd og optimisme. De resterende 37 afsnit er tematiske beskrivelser af 60´ernes børne- og ungdomsliv med udgangspunkt i konkrete genstande som f.eks. ”Samlemærker og andre kulørte billeder”, ”Påklædningsdukker”, ” Vi leger fjernsyn”, ”Ungdomsværelset”  og ”Ungdom i oprør”. De første og fleste afsnit omhandler børnenes liv, mens de sidste afsnit behandler ungdommen og dens liv og kultur.

Alle afsnittene er opbygget på præcis samme måde, som giver et let forståeligt og levende indtryk af 60´ernes børns og unges liv og dagligdag. Hvert afsnit indledes af en ganske kort beskrivelse af emnet. Herefter behandles emnet ved hjælp af mange store og farvestrålende illustrationer af relevante genstande og fotografier med understøttende informative billedtekster i et velformuleret og præcist sprog. Denne levendegørende formidling af det nære hverdagsliv understreges af de hyppige citater fra forskellige personers erindringer, der omhandler den pågældende ting eller begivenhed.

Det bør dog pointeres, at ”Tilbage til 60´erne” ikke giver en helfattet beskrivelse af børns og unges liv i 60´erne. For den skildrer næsten udelukkende de lyse sider ved barndommen og ungdommen. Det er selvfølgelig også rarest mest at mindes det gode. Men man bør alligevel være sig bevidst, at det giver et ufuldstændigt billede af og en lidt forvrænget erindring om 60´ernes barne- og ungdomsliv som noget næsten ensidigt hyggeligt, idyllisk og uproblematisk. Også dengang må de fleste børn og unge have haft større eller mindre bekymringer og oplevet større eller mindre modgang, ligesom der også dengang fandtes alvorlige samfundsproblemer, familier med sociale problemer og børn og unge, der havde det svært.

Men når det så er sagt, er ”Tilbage til 60´erne” som helhed et særdeles gennemarbejdet, flot og vellykket værk, der varmt kan anbefales til de generationer, der var børn, unge eller voksne i 1960´erne. De vil sandsynligvis gennem deres læsning af bogen genkende, genopleve og erindre alt det, de både har glemt og husker om 1960´erne og herigennem måske opnå et nyt forhold til og en anden erindring om deres fortid og dermed også dem selv. Men også vi, som først kom til senere, kan få meget ud af at læse ”Tilbage til 60´erne”. For fremstillingens meget grundige og detaljerede hverdagsbillede giver også udenforstående læsere et meget detaljeret og levendegjort indtryk af, hvordan børn og unge levede, tænkte, legede og udfoldede sig i 60´erne. Derfor er ”Tilbage til 60´erne” både et godt og betydeligt kulturhistorisk værk og et vigtigt bidrag til at skabe forståelse generationerne imellem.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De mange muligheders land
Anker Jørgensens tid 1972-1982
Den forandrede verden