Menu
Forrige artikel

Forvandlingens pris

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6507

Af Morten Refskou 

Der er dømt H.C. Andersen, uanset hvor i landet – og helst også i udlandet – man end vender og drejer sig. Markeringen af den store digters forestående 200-årsfødselsdag næste år er så bastant iscenesat, at den vil få en væsentlig indflydelse på, hvorledes man opfatter Andersen. Netop fordi fejringen af den runde dag er splittet mellem at fungere som en markering af en væsentlig del af den danske kulturarv, og som et kulturturismens fyrtårn, risikerer den megen virak at gøre Andersens litteratur en bjørnetjeneste. I den sammenhæng er det ikke nødvendigvis en fordel, at der i så grad fokuseres på H.C. Andersens liv i forhold til hans tekster, som jo var det særligt enestående ved ham.

Derfor er det nærmest befriende, at lederen af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet i Odense Johan de Mylius nu udgiver en litterær analyse af H.C. Andersens eventyr og historier. Og lad det være sagt med det samme, hvis man læser bogen for at få et indblik i H.C. Andersens liv og hans samtid bliver man skuffet. Der er på ingen måde tale om en traditionel biografisk litteraturanalyse eller en historisk fremstilling. Det gør dog ikke spor, snarere tværtimod, for der er tale om en glimrende indføring i de mest berømte af H.C. Andersens tekster, nemlig eventyrerne.

Bogen er ikke klinisk støvsuget for H.C. Andersens liv, men de Mylius inddrager kun biografiske oplysninger i det omfang, at de kan bidrage til forståelsen af teksterne. Således er analyserne velgørende fri for platte jævnstillinger af liv og værk.

de Mylius leverer en sprænglærd tour de force i det Andersenske tekstunivers, og hans mangeårige professionelle arbejde med at fortolke og formidle H.C. Andersens tekster fornægter sig ikke. Hans store viden gør fremstillingen til en koncentreret analyse, som aldrig forfalder til snakkesaglig tomgang. Der er fart på, og de Mylius forlanger noget af sin læser.

Det er bogens store bedrift, at han konsekvent insisterer på en analytisk fortolkning af de behandlede tekster. Ikke blot fortolkes de enkelte tekster, de placeres også i forhold til resten af forfatterskabet. Således argumenteres der overbevisende for, at den tidlige fortælling ”Dødningen” ikke var en skitse for ”Rejsekammeraten”, men en selvstændig fortælling i en anden litterær tradition.

Imidlertid er det min vurdering, at der lidt for ofte trækkes på et psykologisk begrebsapparat, som ikke altid forekommer lige overbevisende. For den læge læser vil de psykologiske fortolkninger måske forekomme lidt fremmedgørende. Ligeledes vil det gavne både læg og lærd, hvis de Mylius ikke havde nøjedes med en selektiv bibliografi kombineret med bibliografiske referencer i noterne. Bogens anvendelig øges med en fuldstændig bibliografi, og den valgte løsning virker nærmest lidt krukket.

Disse få bemærkningen skal imidlertid ikke afskrække nogen fra at læse analyserne og fortolkningerne, da de Mylius også er en glimrende litteraturpædagog. Med et præcist sprog og en omhyggelig udpegning af de omhandlede tekster giver fremstillingen lyst til at læse eller genlæse H.C. Andersens eventyr.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
111 steder i Hamborg
Dommedag må vente
Romantisk kærlighed, bd. 1-5