Menu
Forrige artikel

Brudevæltelurerne

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3095

Af Charlotte Nøhr Østergaard, cand. mag. i historie med suppleringsfag i middelalderarkæologi.

Lokalhistorisk Arkiv & Forening i Allerød Kommune står bag denne bog om Brudevæltelurerne, som repræsenterer det første og største registrerede lurfund, der hidtil er gjort. Bogen skal ses som en opfølger til en udstilling om lurens historie, der blev vist i Allerød Kommune i 1997, og som markerede 200-året for fundet af Brudevæltelurerne.

Forfatterne er Per-Olof Johansson, Birthe Skovholm, Ole Høegh Post, Karen Andersen, Finn Erik Kramer og Cajsa S. Lund, som hver især har bidraget med afsnit til bogen, som afdækker forskellige sider af luren og dens historie. Afsnittene er mere eller mindre kortfattede, men de er rige på illustrationer, der på glimrende vis understøtter teksterne og er med til at fremme forståelsen af dette levn fra fortiden.

Det var en gårdmand ved navn Ole Pedersen, som i 1797 gjorde det spektakulære fund. Han fandt under en tørvegravning 6 lurer, og til al held afleverede han sit fund til de lokale myndigheder. Det resulterede i, at hornene fandt vej til Rentekammeret i København og til, at vi i dag har kendskab til dem.

Bogens udgangspunkt er fundet af lurerne fra Brudevælte Mose, men forfatternes formål er også at fortælle den samlede historien om dette musikinstrument, som må betegnes som en af bronzealderens mest markante frembringelser. Bogen berører mange forskellige emner. For blot at nævne nogle får vi præsenteret de skriftlige belæg, der findes for fundet af Brudevæltelurerne, og der tegnes et billede af, hvem finderen var. Derudover gennemgås, hvad en lur egentlig er, hvor navnet stammer fra, hvordan blæsestillingen er, hvordan den lyder, hvad dens funktion var, hvordan den blev lavet, bronzealdersamfundet og tørvemoserne. Bogen gennemgår foruden fundet af Brudevæltelurerne også en række andre godt bevarede lurer ikke blot fra Danmark, men også fra Norge og Sverige. Bogen kommer også ind på nutidens fascination og brug af luren.    

Med bogen Brudevæltelurerne er der udgivet en interessant og flot bog, der ikke blot sætter fokus på et unikt fund, men som samtidig formår at sætte det ind i en større helhed. Bogens opbygning med kortfattede afsnit fyldt med illustrationer giver en læsevenlig bog, der henvender sig til en bred læserskare med interesse for bronzealderen og dennes nationale klenodier. Vil man dybere ned i lurens historie, bidrager bogen også med en fyldig litteraturliste, der kan være afsæt til videre studier af bronzealderens musikinstrument.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Gundestrupkarret, Mosbækkedlen, Givervognen og alle de andre
Northern Emporium Vol. 2
Jernets Danmarkshistorie