Menu
Forrige artikel

Danmarks Oldtid

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3404

Af Folmer Christiansen, Vejle Museum.

Bogen er det fjerde og sidste bind i serien om Danmarks Oldtid, alle skrevet af museumsinspektør Jørgen Jensen, Nationalmuseet. Handlingen udspilles over et tidsrum på mere end seks århundreder. Nede i Europa vender de store folkevandringer op og ned på magtforholdene. Det tidligere så magtfulde romerske imperium går i opløsning og den kristne middelalder tager sin begyndelse. Frankerriget bliver den dominerende magt mod syd til engang ind i 800-tallet.

I Danmark indledes denne sidste del af oldtiden med en periode, der ofte har fået betegnelsen guldalder. Folkevandringstidens store omvæltninger på det europæiske kontinent var medvirkende til at store mængder guld kom i omløb. En del heraf fandt vej til Danmark. Fra 4-500-tallet e.Kr. kendes et betragteligt antal skattefund, hvoraf guldhornene, hvis tragiske skæbne nok er de fleste bekendt, er det berømteste. De mange fund af høj kvalitet afspejler et stadig mere magtfuldt krigeraristokrati, og det generelle billede er, at den sociale lagdeling i samfundet gradvist øges. Håndværksproduktionen bliver mere og mere specialiseret. Ved hjælp af metaldetektorer har man i de senere år kunnet lokalisere stormandsgårde, håndværks- og markedspladser med omfattende spor af metalforarbejdning. Dyreornamentikken, der perfektioneres i vikingetiden, præger genstandene allerede fra periodens begyndelse. Med udviklingen af sejlskibe bliver trafikken til søs en stadig mere betydende faktor for handelen ligesom den danner grundlag for plyndringstogterne og den danske ekspansion i vikingetiden. Den øgede handel med det øvrige Europa fører til oprettelsen af bysamfund, hvoraf de første, f.eks. Ribe, tager afsæt allerede i første halvdel af 700-tallet. Landet bevæger sig efterhånden ind i historiens lys. Skriftlige kilder fra udlandet begynder at beskrive forhold vedrørende danerne, og vi hører om en dansk konge omkring år 700. Omtrent samtidig bygges det første Danevirke og vi begynder at kunne øjne konturerne af et samlet Danmark.

Som i de tidligere bind, er historien godt fortalt. Jørgen Jensen evner at favne både de store linier og detaljen uden at miste letheden i sproget. Det er befriende ind imellem at støde på små passager, hvor han hengiver sig til næsten poetiske naturbeskrivelser. De medvirker på forunderlig vis til at gøre den forhistoriske hverdag mere nærværende. Et særligt aktiv for bogen er også de klare og overskuelige rids af begivenhederne i det øvrige Europa og tilgrænsende områder. De åbner læserens øjne for de historiske sammenhænge og sætter perspektiv på den hjemlige udvikling.

Bogen indeholder et væld af smukke illustrationer. Men skal der dryppes en anelse malurt i bægeret, så må det være, at man kunne have ønsket sig en lidt mere balanceret prioritering på billedsiden. Der vises over 100 illustrationer af pragtfund fra perioden, men meget få dagligdags genstande. Eksempelvis er der ikke én eneste afbildning af hjemligt pottemagerhåndværk. 

En sammenfattende kommentar om værket som helhed må indeholde stor ros til forfatteren for det smukke resultat og det imponerende stykke arbejde, der ligger bag. Bogserien om Danmarks Oldtid er med sine mere end 2500 sider med rette kaldt et monumentalt værk, og der er ingen tvivl om, at det er ”holdbart” adskillige år ud i fremtiden.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Oldtidssagaernes verden
Magnetic Surveying in Archaeology
Gundestrupkarret, Mosbækkedlen, Givervognen og alle de andre