Menu
Forrige artikel

Fynboerne. Kunstnerkolonien 1885 – 1920.

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3684

Af Anders Ellegaard

Fynboerne alias Fynbomalerne alias Bondemalerne var en gruppe malere, som opstod på Fyn en generation efter Skagensmalerne. Medlemmerne af gruppen var alle udgået fra eller havde haft forbindelse til Zarthmanns malerskole kaldet Kunstnernes Studieskole. Den var oprettet som en slags oprør mod Kunstakademiet og den klassiske kunstretning, som stadig var toneangivende dér. De nye strømninger - modernismen, impressionismen - som kom fra udlandet, var endnu ikke blevet anerkendt på Akademiet. De unge kunstnere, som ikke blev optaget på Akademiet, fandt en anden vej: Kristian Zarthmanns vej. Deres maleteknik, farvevalg og ikke mindst motivvalg gav anledning til kritik og nogle gevaldige avisfejder.

Fynboerne havde, som det fremgår af navnet, næsten alle Fyn som deres fødeø. Dette i modsætning til Skagensmalerne som næsten alle kom fra andre steder end netop Skagen. De fleste af dem kom kun til Skagen som sommergæster. Fynboerne derimod var født og boede på Fyn – undtagen Poul S. Christiansen, som trods bopæl i København eller på Sjælland alligevel blev regnet for én af Fynboerne. Han var dog også født på Fyn.

Selv om de var kunstnerisk forskellige, var der også fællestræk i gruppen. Den var med til at indføre friluftsmaleriet og impressionismen i Danmark, og motiverne blev valgt i det nære, hvad enten det var familielivet, landboerne, landskaberne eller plante-, dyre- og fuglelivet. Alt sammen på Fyn eller på deres ”dannelsesrejser” til Italien, hvor de også kunne møde Kristian Zarthmann i Civita d´Antino. Fynboerne havde to udgangspunkter på øen. For det første i Faaborg, hvor fabrikant Mads Rasmussen var en slags medstifter af gruppen, idet han han finansierede museet og de kunstnere, hvis kunst kom til at fylde det. For det andet i Kerteminde, hvor Johannes Larsen og Fritz Syberg med familier slog sig ned. Johannes Larsens hjem og atelier er - som bekendt - nu indrettet som det andet museum, der er tilegnet Fynboerne. 

Susanne Thestrup Truelsen har været leder af Faaborg Museum fra 1981 til 2013. Efter sin pensionering har hun skrevet og nu udgivet den her anmeldte bog. Endnu en bog om Fynbomalerne? Er der mere at skrive om? Er alle sten og lærreder ikke vendt?

Bogen indledes med en kort gennemgang af Fynboernes baggrund og uddannelse. Deres fælles tilknytning til Kristian Zarthmann og hans malerskole. Mads Rasmussens betydning for opførelsen af museet og for kunstnernes mulighed for at leve af deres kunst. Om ”Kunstnerhjemmet” hos malermester Peter Syrak Hansen og om de malersvende, som han hjalp med arbejde, så de kunne tjene penge til at finansiere deres kunstneriske uddannelse. Og om kunstnernes indbyrdes familieforhold og giftermål. Indledningen er prisværdig kort og overskuelig, men også fuldt dækkende for forståelse af baggrunden for både museets og malergruppens etablering, liv og kunst.

De følgende afsnit af bogen drejer sig om de enkelte kunstnere, som er kendt som Fynboerne. De fire ”store” er Peter Hansen, Johannes Larsen, Fritz Syberg og Poul S. Christiansen, men også andre har fået hver deres afsnit: Jens Birkholm, Anna Syberg, Alhed Larsen, Henry Lørup, Peter Tom-Petersen, Karl Schou og Christine Swane. Hver af kunstnerne bliver beskrevet med deres livshistorie, uddannelse og motivvalg. Dertil kommer en beskrivelse af hver kunstners særlige karakteristika i teknik og udtryk. Også i disse afsnit formår forfatteren at udtrykke sig kort og præcist – men også fyldestgørende. Selv om man har set de to museers samlinger flere gange, og selv om man har læst flere af de store bøger om gruppen og dens enkelte medlemmer, giver denne bog en klar og fyldestgørende indgang til at se billederne igen. Næste gang med enten friske øjne eller i hvert fald med en ny indsigt i helheden eller detaljen.

Bogen er rigt illustreret med kunstnernes billeder, som alle er forsynet med beskrivelser af både faktisk og fortolkende karakter. Hvert afsnit om de enkelte kunstnere er forsynet med et lille portræt af kunstneren – de fleste taget som udsnit fra det store stiftelsesbillede. Bogen er flot udført og trykt på glittet papir med meget fine farvegengivelser af malerierne. Flere af dem som dobbelte opslag over to sider.

Ud over de mange gengivelser af malerierne er bogen forsynet med fotografier af Lars Skaaning. Hans motiver knytter sig fint til teksten og malerierne.

Endnu en bog om Fynboerne? Ja, og tak for dét! Vil man kun læse én bog om dem, kan det stærkt anbefales, at det bliver denne. Man vil være godt forberedt til at se malerierne, og man behøver ikke mere!

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den perfekte gentleman
Det vestindiske møblement
Philip de Lange - Københavns store bygmester