Menu
Forrige artikel

På vej - som arkitekt, planlægger og landskabsarkitekt

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2066

Af Per Ole Schovsbo, museumskonsulent, dr.phil

Da vejdirektør Per Milner gik af i 1996, læste han historie på Københavns Universitet. Især besættelsen, retsopgøret og den kolde krig optog ham, fordi perioderne var indgangen til hans epoke som vejdirektør fra 1972, hvor danske motorveje og motorvejsbroer blev bygget – ofte sammen med Ib Møller. Et lykkeligt samarbejde mellem de to fostrede de smukkeste vej- og broanlæg i Danmark i hen ved to årtier. Men der fortælles også om mange andre spændende projekter i den delvist selvbiografiske beretning, som udgør den velredigerede lille bog med lister over Ib Møllers arbejder, værker, artikler og bøger.  

I det følgende fremhæves den kulturhistoriske del af Ib Møllers arkitektvirksomhed, der tog sin begyndelse omkring 1960. Assistentårene under professor Steen Eiler Rasmussen efter uddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole i København, studier i USA førte til eget firma (Møller & Wichmann siden Møller og Grønborg), medlemskab af et utal af styrelser, foreninger, udvalg -  fx Fonden Plant et Træ, Danmarks Naturfredningsforening, regeringens styringsgruppe for Christiania, BYFO, Det særlige Bygningssyn og Landskomiteen til renovering af Fredericia vold. Hertil har Ib Møller modtaget en række priser og blev 1999 dekoreret med ridderkorset.       

Ib Møller havde ikke behov for at læse historie da han gik på pension, men han videreførte det mangeårige fritidsarbejde med bevarelsen og forædlingen af dansk heste- og køresport, der har dokumenteret og sikret en dimension af den danske kulturhistorie, der kan sammenlignes med bevaringen af gamle danske håndværk, de smukke træskibe eller den bedste del af dansk bygningskultur. En række bøger, artikler og et tidsskrift (Køresporten) viser med al ønskelig tydelighed et engagement båret af historisk viden, empati, talent og stil. Det er ikke tilfældigt at Ib Møller blev formand og siden præsident i en årrække for Dansk Køre Forbund. Ib Møller har også været med til at sikre rammerne for og udstillingen af en af landets største hestevognssamlinger der i 1950’erne blev skabt af boghandler Johs. Chr. Nielsen i Haderslev. Resultatet er Slesvigske Vognsamling, der i dag er en afdeling af Museum Sønderjylland.  

Også vejhistorien har Ib Møller været med til at sikre så langt, som det var muligt, ikke mindst sammen med Per Milner og Dansk Vejhistorisk Selskab. I årene frem til 2003 var Ib Møller således med til at udarbejde det visionære program for Danmarks Bro- og Vejmuseum ved Holbæk (som videreførelse af Danmarks Vejmuseum på Farø), der blev finansieret ved finanslovsforliget det samme år. Museet fik af indenrigspolitiske grunde kun meget kort levetid, og det var en sorg for mange, at den enestående samling af redskaber, maskiner, bibliotek og arkiv blev spredt for alle vinde efter museets lukning i 2012.

Ib Møller har sat sig mange andre spor. Betydningsfuldt er fx fredningen af det naturskønne herregårdslandskab syd for Århus med Moesgård, der rummer Forhistorisk Museum og Vilhelmsborg, hvor Ib Møller havde tegnestue og senere fik etableret det nationale hestesportscenter.

Det er lykkeligt, at Ib Møller har fået skrevet om den gyldne anlægsperiode – når nu Per Milner ikke fik det gjort, men læste historie efter at have udført sit job. Ib Møller gjorde begge dele samtidigt og har dermed vist den kommende forskning af dansk vej- og anlægshistorie – vejen. Godt gået!

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Klar blaa Luft, let Bris fra N.
Den strikkende madonna
Finkultur og mangfoldighed