Menu
Forrige artikel

Kaj Buch Jensen: Amtsudstillingen 1898

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2994

Af lektor em. Vigand Rasmussen

Med industrialiseringens gennemsiven af de gamle landbosamfund i sidste halvdel af 1800-tallet blev der også grobund for udstillinger, der viste hvad især håndværk og industri, men også landbrug kunne præstere.

Det store gennembrud kom med den første verdensudstilling, som fandt sted i London i 1851. Den blev fulgt op af f.eks. en udstilling i Paris i 1899, og udstillingstanken bredte sig ned gennem samfundene, også det danske.

I 1910 kunne man se en lidt mere usædvanlig af slagsen. Det var fregatten Jylland, som lastet med de ypperste og nyeste danske produktioner blev trukket rundt til provinshavnene. Der var modeller af Ellehammers flyvemaskiner, Valdemar Poulsens telegrafon, Dansk Kinematograffabriks maskine til optagelse af levende billeder og meget mere herunder en selvfodrende hestekrybbe. Det blev et tilløbsstykke overalt.

12 år før havde Kalundborg stået på den anden ende i anledning af den store amtsudstilling på Møllebakken. Initiativet kom fra Kalundborg Håndværkerforening, og hele udstillingsområdet blev gennemfotograferet af den dygtige fotograf Christian Reinau. Heldigvis blev billederne bevaret for eftertiden, således at de kunne danne grundlaget for Kaj Buch Jensens bog om amtsudstillingen.

Forfatteren indleder med en meget interessant og tankevækkende præsentation af Kalundborg, som i begyndelsen af 1890’erne stadig var en lille og ret gammeldags by. Men så fik man jernbaneforbindelse til Slagelse via Værslev, og det satte ifølge Jensen skub i byen. Det mærkelige er, at Kalundborg havde haft jernbane siden 1874, nemlig hovedbanen til Holbæk og videre mod hovedstaden, men den bane havde slet ikke samme dynamiske effekt som sidebanen til Slagelse. Det svarer lidt til det billede, man ser hos stationsbyerne, hvor der heller ikke skete voldsomt meget, før man kom ind i 1890’erne.

Så gives et fint portræt af fotografen med de vidunderlige billeder og med eneretten til at fotografere på amtsudstillingen, hvis forhistorie der gøres godt rede for, både med hensyn til deltagere (der deltog også firmaer fra f.eks. både Holbæk og Samsø) og udstillingsarealet samt de flotte bygninger, som indgik i udstillingen. Åbningen den 1. juli får tillige en grundig omtale.

Derefter består stort set resten af bogen af en gennemgang af udstillingen med flittig brug af samtidens avisers omtale, annoncer for udstillerne samt ikke mindst Reinaus fantastiske fotografier.

Nogle ville måske mene, at så sænkede der sig en vis ensformighed over bogen, men slige tanker skal verfes væk, fordi aviscitaterne giver et fint indtryk af, hvordan man skrev dengang, mens annoncerne fortæller mange pudsige ting, såsom at højreavisen Nykøbing-Posten ”læses af det kjøbedygtige Publikum.”

Forfatteren skriver selv i indledningen: ”uden Reinau, ingen bog.” Og det er såre rigtigt, for fotografens billeder er helt unikke, og de dygtige folk på Narayana Press har sørget for, at de gengives perfekt i bogen.

Men har den så interesse for andre end Kalundborg og omegn?

Ja, for som forfatteren så rigtigt skriver i afslutningen: ”har disse udstillinger ikke nogen stor plads i historieskrivningen.” Og han opfordrer til, at en historiker kaster sig ud i en forskningsopgave, der behandler de mange udstillinger, der poppede op landet over.

Til det arbejde kan man ikke få en flottere fanfare end Kaj Buch Jensens bog om amtsudstillingen i Kalundborg.

Siden er oprettet 4. marts 2016.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hardsyssels Årbog 2023
Fyrmesteren
Det badende København