Menu
Forrige artikel

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2016

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2655

Af Per Ole Schovsbo

Årbogen indledes med en velskrevet og gennemarbejdet artikel Mennesker på en gård i Engum 1634-1766 af den kendte amatørarkæolog Axel Degn Johansson i Lundby på Sjælland. Forfatteren indfører læseren i de forfærdelige forhold for den lokale befolkning i trekantområdet under 1600-tallets krige, etableringen af befæstningen ved Lillebælt i 1649, der senere er kendt som Fredericia, det koldingske rytterdistrikt og meget andet. Omhyggeligt forsket og fornemt fortalt på 38 sider - dog uden noter og ret gådefulde referencer til de utrykte kilder formentlig i Statens Arkiver (fx GRyt 5.8.).

Herefter følger en kort artikel om tre gravstens helt usandsynlige rejse i mere end 100 år efter sløjfningen på Randbøl Kirkegård, skrevet af Frank Laursen. Heldigvis kom stenene tilbage til kirkegården, renset, tydet og sat ind i en slægtshistorisk sammenhæng. Egon Stenager skriver om Slelde i Skibet sogn og en slægt gennem 300 år – og gennemgår de samme historiske perioder som Axel Degn Johansson men kommer først ind på den egentlige lokal- slægtshistorie i 1800-tallet. Frode Guul-Simonsen fremlægger 2. del af sin artikel Et liv som ingeniør på Bygholm 1963-1999. Artiklen er en forkortet udgave på 18 sider af en beretning afleveret til AU [?] Foulum, der fortæller om de jordbrugstekniske forsøg, der blev udført på Bygholm fra 1978 til 2007, hvor Aarhus Universitet overtog Danmarks Jordbrugsforskning, samtidigt med at Landbohøjskolen blev en integreret del af Københavns Universitet. En spændende mulighed for at danne et Danmarks Jordbrugs-Universitet som pendant til Danmarks Tekniske Universitet blev herved forpurret. Den lidt tørre specialartikel er udokumenteret og hører til i den landbrugsfaglige litteratur, ikke i en lokalhistorisk årbog.

N.M. Schaiffel-Nielsen fortæller charmerende historier og spredte erindringer fra Marius Hansen og hans sønners drift af tømrerforretningen Vandel Savværk 1912-2006 uden henvisninger og Anne-Mette Knudsen skriver lidt rodet om Jordemoderliv som optakt til en fin lille beretning om distriktsjordemoder Ane Andersen (1871-1952) fortalt af oldebarnet Preben Egeholdt. 

En mosaik af små historier om den smalsporede Kolding-Egtvedbanens historie (1898-1930) samlet til en udstilling på Egtved Museum er fremlagt af Hans Jørgen Ladefoged og Lars Peter Lund. Det er en samling erindringsbilleder med fotos af miljøet omring ”Egtvedgrisen”, som den blev kaldt. Herefter følger beretninger fra arkiver, lokalhistoriske foreninger og museer med et indslag af Verner Markussen, arkivet ved Hjortsvang Museum om ”Messingjens” hesten fra Mesing kendt fra Blichers ”E Bindstouw”. Anledningen er, at Marcussen har fundet en lokal fortælling, som kan have inspireret Blicher til sin historie, men desværre uden at gå i dybden med historiens eller anekdotens autenticitet. Årbogen afrundes med beretning og årsregnskab for Historisk Samfund for Sydøstjylland, det tidligere Vejle Amts Historiske Samfund.

Årbogen er i denne udgave ikke så stramt redigeret som tidligere. Den har gode lokale artikler med erindringer og bredere artikler med udsyn til den nationale historie, men også artikler der mangler egnshistorisk aktualitet og atter andre der mangler den dokumentation, der siden 1905 har kendetegnet den hæderkronede årbog.

Siden er oprettet 16. november 2016.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Løvenskiold af Løvenborg
Amagers industri – begyndelsen
Landet i øst