Menu
Forrige artikel

Skolen i Løkken 1963-2013

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2932

Af Birthe Korsbæk

Bogen er udgivet i anledning af Løkken centralskoles 50 års jubilæum.
Et digert værk på 240 sider med erindringsartikler af nuværende og tidligere lærere og elever.
Primært udgivet for nuværende og tidligere elever, forældre, lærere og andre med tilknytning til Løkken og Løkkens skolevæsen. Men interessant for andre med skoleinteresse og skoletilknytning på den måde, at udviklingen er genkendelig ud over det ganske land.

I 1958 fik vi en ny skolelov, der påbød undervisning i fremmedsprog, håndarbejde, sløjd, orienteringsfag, idræt m. m. De små landsbyskoler havde hverken faglokaler eller lærerkapacitet eller elevgrundlag til de nye krav. Noget måtte gøres! Så startede den debat, der altid starter, når der skal nedlægges skoler: Hvor skal den store centralskole ligge? Kan nogle af de små skoler bevares som forskoler. Den samme debat kører i dag og med de samme lokalinteresser. Hvad sker der i sognet, når vi ikke har en skole mere? Der er ikke så stor forskel på argumenterne dengang og i dag.
Denne debat efterfulgtes af en bølge af centralskolebyggerier i starten af 60´erne, - og altså en række 50 års jubilæer i disse år.  For folk, der som undertegnede har gået i skolen i 60´erne og efterfølgende uddannet mig som lærer, er der mange AHA-oplevelser og megen nostalgi i festskriftet.
I øvrigt blev Løkken Centralskole indviet samme dag, som J.F. Kennedy blev myrdet.

Skolelovsændringerne og Centralskolebyggerierne medførte store ændringer i landsognenes skoler, bl.a. i Løkken: Stor aula med kunst på væggene, lokaler til fysik, biologi, håndarbejde, sløjd. Gymnastiksale med badefaciliteter. Fine toiletter med træk og slip og med håndvaske. Mulighed for Ungdomsskole om aftenen med hobbyfag, samfundsfag eller sprogundervisning.

Når man tænker tilbage til skolen, som den var på landet før centralskolebyggerierne, føler man sig hensat til en mørk middelalder med stinkende dasser i gården og et par klasseværelser, hvor al undervisningen plus madpakkespisning skulle foregå. Jo, jubilæumsbogen sætter gang i minderne hos alle, der har gået i skole på den tid, - uanset hvor i landet, skolegangen foregik.

Bogens mange artikler, skrevet af 47 personer med tilknytning til – og erfaringer fra Løkken Centralskole beskriver uddybende udviklingen gennem de 50 år, - nye behov, nye undervisningsmetoder, nye lokalekrav og undervisningsmiddelkrav, nye fag, nye regler, nye pædagogiske teorier, mediateker og meget, meget andet, som man vil kunne nikke genkendende til i hele vort Dronningerige.
Og en artikel om Løkken Centralskoles udsmykning, der er speciel og fornem.

En fin og interessant artikelsamling, som naturligvis mest er skrevet for (og af) folk, med tilknytning til Løkken, men som også har almen interesse.
Godt gået og TILLYKKE med jubilæet!

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Brønderslev Købstad længe leve
Smugleri, skippere og langfart
København 1970'erne