Menu
Forrige artikel

Valdemar Myhre 1864-1916 - Fotograf i Svaneke

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2555

Af Lene Tranberg, cand. mag. og adjunkt, handelsgymnasiet.

Røgede sild på række, Krølle-Bølle Is og sol over Gudhjem. Sådan er mange danskeres lidt unuancerede, turistklicheagtige opfattelse af Bornholm i dag. Men hvordan så Bornholm og bornholmerne egentlig ud for godt 100 år siden – dengang Bornholm stadig var et forholdsvist fattigt landbrugs- og fiskerisamfund, og turismen kun var i sin spæde opstart?

Det får man en nogenlunde god fornemmelse af, når man læser den store, flotte og velskrevne fotobog ”Valdemar Myhre 1864-1916. Fotograf i Svaneke”, der er udgivet af Byforeningen Svanekes Venner, og som skildrer den talentfulde og produktive fotograf Valdemar Myhre og 500 af hans fotografier. Fotobogen er udarbejdet af en lille arbejdsgruppe, som bestod af Flemming Larsen, Søren Lindgaard, Ann Vibeke Knudsen, Finn Hansen, Niels-Holger Larsen og Niels Sivebæk, der i to år har samlet, udvalgt og formidlet Valdemar Myhres produktion, liv og samtid.

I fotografiets ungdom og turismens barndom virkede Valdemar Myhre i den østbornholmske havneby Svaneke fra 1889 til sin død i 1916. Han fremstillede portrætfotografier af de lokale, forevigede øens natur og befolkning i deres omgivelser og forskellige gøremål og producerede prospekter, postkort og stereoskopbilleder af de bornholmske seværdigheder og beboere til turisterne. Myhre var en af sin tids dygtigste fotografer, og han er i eftertiden blevet kendt for sin særlige evne til at iscenesætte fortællinger og fange og fastholde skønheden og stemningen i en situation eller på et sted. Som bogens forfattere pointerer, skal hans fotografier derfor ikke blot forstås som håndværksmæssige produkter, men snarere som kunst, og derfor søger fotobogen også at formidle ham som kunstner. Forfatterne har derfor også valgt at tekste bogen på både engelsk og dansk, så den også er tilgængelig for et internationalt publikum.

Det skal pointeres, at Valdemar Myhres fotografier ikke helt skildrede det østbornholmske samfund som det reelt var i 1900-tallets første årtier. Det skyldtes dels, at han bevidst søgte at iscenesætte og fortælle historier gennem sine fotografier af folkelivet, børnene, byerne og landskabet. Dels skyldtes det, at han, i overensstemmelse med den gamle romantiske tidsånd, ville skildre det østbornholmske landbrugs- og fiskerisamfund som en gammeldags statisk og idylliseret verden, hvor solen altid skinnede, lokalbefolkningen levede i harmoni med naturen, og hvor tegnene på samfundets naturlige vækst og begyndende modernisering er søgt udeladt eller nedtonet. Her spores endnu ingen trang til at sætte samtidens levevilkår eller normer til debat.

Men trods det giver mange af Myhres fotografier alligevel et indtryk af, hvordan de forskellige steder, landskaber, byer, havne, bygninger, veje og ikke mindst personer så ud dengang, og ikke mindst af, hvordan de lokale østbornholmere levede deres liv på det helt nære plan.

Og den egenskab formår fotobogens formidling af fotografierne at understrege rigtig fint vha. bogens opbygning og tekster.

Bogen er således opdelt i otte kapitler, og de første to kapitler er egentlige historiske fremstillinger, der vha. brødtekst og illustrationer med billedtekster skildrer Myhre og hans samtid. Første kapitel omhandler Valdemar Myhres historie i form af hans tilværelse som maler og fotograf i Svaneke, Svaneke på Valdemar Myhres tid samt teatret i Svaneke, hvor Myhre var aktiv som amatørskuespiller og instruktør, mens andet kapitel skildrer fotografiets historie siden 1839, dets historie i Danmark og på Bornholm specifikt og den datidige udvikling inden for genrerne portræt-, børne- og gruppefotografiet, prospektet, stereoskopbillederne samt postkortet.

De seks efterfølgende kapitler er tematiske skildringer af Myhres fotografier, hvor billedteksterne alene sætter motiverne i en lokalhistorisk kontekst. Det tredje og fjerde kapitel fremstiller således henholdsvis Svaneke og de store fiskelejer Listed og Aarsdale, mens det femte og det sjette kapitel omhandler fotografierne af de små fiskelejer og forskellige steder, der allerede dengang opfattedes som turistmål. Endelig viser og behandler bogens sidste to kapitler Myhres fotografier af folkelivet og børnene. 

På baggrund af alt dette må fotobogen ”Valdemar Myhre 1864-1916. Fotograf i Svaneke” siges at være en gennemarbejdet og historiskfagligt set god fremstilling af Valdemar Myhre som lokal borger og kunstner og dennes værker. Den formår at sætte Myhres person, virke og fotografier ind i en både lokalhistorisk og fotografisk historisk kontekst, og det gør bogen relevant for dem, der ønsker at få udvidet og nuanceret deres viden om enten Bornholms lokalhistorie eller fotografisk kunst og dets historie.

...

Siden er oprettet 26-11-2014

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Struers Søfartsbog
Hugo Matthiesens Ebeltoft
Fattiggårde på landet i Sønderjylland.